Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Τα  περιβαλλοντικά έργα έχουν την   χαμηλότερη απορρόφηση.

Η Ασημίνα  Ξηροτύρη κατά την ανάπτυξη της Επερώτησης της Παράταξης <ΔΗΜ.Ο.Σ.> στο Περιφερειακό Συμβούλιο επεσήμανε  ότι   «σ΄ αυτή την κρίσιμη και τραγικά αδιέξοδη κατάσταση οι συντονισμένες προσπάθειες για την έγκαιρη και ορθή, με κοινωνικά δίκαιες αναπροσαρμογές  και περιεχόμενο υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και απορρόφηση των πόρων, αποτελούν μια αχτίδα -  ανάσα ανάπτυξης για την Περιφέρεια και για τη χώρα. Και για το σκοπό  αυτό πρέπει να εργασθούμε όλοι και στην αιρετή Περιφέρεια ακόμη περισσότερο.

Από τα στοιχεία που μας δόθηκαν από την Περιφέρεια και τη Διαχειριστική Αρχή για την πρόοδο των έργων ευθύνης της - μπορεί τυπικά να πετύχαμε τους στόχους έστω και στο κατώτερο επίπεδο – είμαστε όμως αρκετά πίσω και γιαυτό είναι  επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συντονισμός και ένταση των προσπαθειών ιδιαίτερα  στους κρίσιμους τομείς:

«Της Περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων», όπου στα 64 ενταγμένα έργα (προϋπ/σμού 137,5εκ.€) συμβασιοποιημένο είναι μόλις το 26,1% (35,8εκ.€) και η απορρόφηση  μόλις στο 11,4%.

 «Της Εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης», όπου στα 55 ενταγμένα έργα (πρ/σμού 32εκατ.€) είναι συμβασιοποιημένο το 29% και η απορρόφηση φθάνει μόλις στο 14%. Όταν και στον τομέα αυτό οι ανάγκες είναι τεράστιες.

Ας δούμε τώρα την κατάσταση για την πρόοδο των έργων που διαχειρίζονται στους κρίσιμους αυτούς τομείς τα Κεντρικά Υπουργεία και που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη γενικότερη παρατήρηση ότι από τα 4δισ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί για τους τομείς «Ανθρώπινο δυναμικό» και «Δια βίου μάθηση-Εκπαίδευση» η απορρόφηση φθάνει μόλις στο 20%, όταν η ανεργία καλπάζει και τα κονδύλια θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους ανέργους και να τους εντάξουν σταδιακά στην αγορά εργασίας. ΄Ετσι:

Στον τομέα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» για τα 561 έργα στην Κεντρική Μακεδονία (πρ/σμού 290εκ.€) η απορρόφηση φθάνει μόλις  στο 28%.

Στο τομέα «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού» η απορρόφηση φθάνει μόλις το 26% .

Εντελώς απογοητευτική είναι η κατάσταση στον τομέα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» όπου από τα 78 ενταγμένα έργα (πρ/σμου 330εκ.€) έχει συμβασιοποιηθεί το 11,6% και η απορρόφηση φθάνει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 7,7,%.

Βέβαια στο πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», όπου ένα σημαντικό μέρος έπρεπε να διατεθεί για την Περιφερειακή Διοικητική Μεταρρύθμιση, έχει συμβασιοποηθεί το 45% και απορροφηθεί μόλις το 26% (από στοιχεία της Εφ. Καθημερινής το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει πολύ χαμηλότερη απορρόφηση ~10,5%), όταν η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση και όχι βέβαια η ισοπέδωση και αποδυνάμωση της Δημόσιας Διοίκησης είναι μείζον θέμα για τη χώρα.

Τα θέματα υλοποίησης των μοναδικών σήμερα Αναπτυξιακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πρέπει να βρίσκονται  στην καθημερινή ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να ελέγχονται και να επισπεύδονται οι διαδικασίες επιλογής, ένταξης και υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ.

Η Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση καλείται  να πιέσει συστηματικά  τα κεντρικά Υπουργεία και οι αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές για  να προχωρήσουν τα έργα ευθύνης τους και να εγκαταλείψουν την αδράνεια, τις  γραφειοκρατικές και συγκεντρωτικές  αγκυλώσεις.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!