Μολυσματικά απόβλητα από self test: Τι λένε οι επιστήμονες για την ορθή διαχείρισή τους

Τα απόβλητα από τα self test ενέχουν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον – Ποιες οι πιθανότητες μόλυνσης και τι απαιτείται για την ορθή διαχείρισή τους