Νέο «Εξοικονομώ»: Καθυστερεί υπερβολικά η εξέταση των ειδικών περιπτώσεων

του Θοδωρή Καραουλάνη

Μπορεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να «πανηγυρίζει» για τις επιδόσεις τού «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», με ενημερωτικά σημειώματα και συνεντεύξεις του υπουργού Γιώργου Σταθάκη και του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας Μιχάλη Βερροιόπουλου, για τις πρώτες υπαγωγές πριν λίγες ημέρες, αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις ανακοινώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το ΥΠΕΝ διέρρεε ότι τα πρώτα χρήματα θα δοθούν τον Μάιο, φτάσαμε μέσα Ιουλίου για να εκδοθούν οι πρώτες αποφάσεις. Η αγορά ακόμη δεν έχει δει ακόμη χρήματα από το πρόγραμμα να κυκλοφορούν (δηλαδή να υλοποιούνται οι προβλεπόμενες επεμβάσεις) και οι πρώτες αποφάσεις υπαγωγής μόλις εκδόθηκαν. Επιβεβαιώνεται έτσι η πρόβλεψη που είχε κάνει, μιλώντας στη Greenagenda, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλιας που ρεαλιστικά σημείωσε, από το ξεκίνημα του προγράμματος τον Φεβρουάριο, ότι τα χρήματα του νέου εξοικονομώ θα κινήσουν την αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις του υπουργείου για εκταμιεύσεις νωρίτερα, ίσως τελικά να εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης (και εν όψει ΔΕΘ) να υπάρξει κινητικότητα στην αγορά από το καλοκαίρι και μετά…

Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι το υπουργείο δεν αναφέρεται πλέον καθόλου σε συγκεκριμένους αριθμούς συνολικών υπαγωγών, αλλά περιορίζεται στη διατύπωση «περίπου 50.000 χιλιάδες». Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα το ΥΠΕΝ δεν γνωρίζει ακόμη πόσες πραγματικά αιτήσεις μπορούν να ενταχθούν. Και αυτό οφείλεται σε ένα σημαντικό, αλλά υποτιμημένο από το ΥΠΕΝ, σημείο του προγράμματος, παρότι το είχαν διαφημίσει ως καινοτομία του…

Ένα από τα σημαντικά σημεία του προγράμματος που έχουν μείνει εξαιρετικά πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα, είναι η εξέταση και ένταξη (με απόφαση υπαγωγής) των λεγόμενων «ειδικών περιπτώσεων». Οι ειδικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν, κυρίως, τις εξής περιπτώσεις, όπως αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος:

  • ενοικιαζόμενης κατοικίας,
  • πρόσφατης απόκτησης ακινήτου,
  • μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης,
  • ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού,
  • πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή

Στο πρόγραμμα αναφέρεται ότι για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις «πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών από το Δικαιούχο για την κατάταξη του ενδιαφερόμενου σε εισοδηματική κατηγορία του πίνακα 2.2.1 και την έκδοση της απόφασης υπαγωγής».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, όπως επικαιροποιήθηκε τον Ιούνιο, «για την αξιολόγηση των ειδικών περιπτώσεων, ο Δικαιούχος δύναται να αναζητά συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία από τους αιτούντες, που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «ειδικής περίπτωσης» και τα οποία οι αιτούντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτηση τους». Ακόμη προβλέπεται ότι «στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Δικαιούχος είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/ συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής». Δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποδεχθεί με την αίτησή τους την ηλεκτρονική ενημέρωση για την πρόοδο της αίτησής τους και κάθε επικοινωνία για το πρόγραμμα, επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να ελέγχουν κατά πόσον έχουν λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να μην απενταχθούν λόγω ολιγωρίας ή μη απάντησης.

Ο Δικαιούχος που πραγματοποιεί τον έλεγχο είναι το ΕΤΕΑΝ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) το οποίο βέβαια δεν είχε την εξειδίκευση και το προσωπικό για τέτοια δουλειά, καθώς άλλος ήταν ο ρόλος του μέχρι τώρα και δεν είχε ποτέ ενασχόληση με ιδιώτες, καθώς ήταν φορέας που ενεργούσε ως «μεσολαβητής» προγραμμάτων μεταξύ διαχειριστικών αρχών ΕΣΠΑ, τραπεζών και επιχειρήσεων. Τελικά φαίνεται ότι «η λύση» βρέθηκε (με τις γνωστές «αλχημείες» εξωτερικών συνεργατών και συμβάσεων) και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Greenagenda, ο έλεγχος των ειδικών περιπτώσεων ξεκίνησε από τις 2 Ιουλίου. Παράγοντες του ΥΠΕΝ και των εμπλεκόμενων φορέων δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα και θα έχουμε αποφάσεις υπαγωγής (έστω και τμηματικά) αλλά δεν δεσμεύονται ούτε για το πότε ούτε για το αν θα είναι ενιαία (ή κατά περιφέρεια ή κατά ομάδες) η έγκριση των ειδικών περιπτώσεων.

Για αυτόν τον λόγο στα στοιχεία που ανακοίνωσε άτυπα την περασμένη εβδομάδα το ΥΠΕΝ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε συνολικό αριθμό (δίνονται μόνο ποσοστά) αιτήσεων, ενώ το ίδιο συμβαίνει και για τις «ειδικές περιπτώσεις».

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που εντάχθηκαν στις ειδικές περιπτώσεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εξής διατύπωση στο ηλεκτρονικό σύστημα του προγράμματος:

«Η αίτησή σας έχει χαρακτηριστεί ως "Ειδική Περίπτωση", έχει προωθηθεί στο Δικαιούχο και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις, θα ενημερωθείτε για το πόρισμα του ελέγχου καθώς και για τις επόμενες ενέργειές σας, στην καρτέλα "Μηνύματα". Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτησή σας θα υποβληθεί αυτόματα οριστικά. Στην τρέχουσα κατάσταση της αίτησης δεν προβλέπονται ενέργειες».

Το πρόβλημα είναι ότι έχουν περάσει ήδη τόσοι μήνες και οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για την αίτησή τους. Πολλοί αναγνώστες της Greenagenda έχουν διατυπώσει τις απορίες τους για το πότε θα ενημερωθούν και τη διαμαρτυρία τους για την αβελτηρία του yπουργείου σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι θα μπορούσε πράγματι το ΥΠΕΝ, από τη στιγμή που έχει ηλεκτρονικά, τουλάχιστον τα βασικά, στοιχεία να ανακοινώσει αριθμούς και πίνακες ανά περιφέρεια σχετικά με το πόσες αιτήσεις ειδικών περιπτώσεων έχουν ολοκληρωθεί και πόσες εκκρεμούν ανά περιφέρεια ή ακόμη και ποιος είναι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αυτών. Όπως λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι που έχουν αιτηθεί την ένταξή τους και ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις «κοντεύει να έρθει η χειμερινή περίοδος και ακόμα τίποτα και αν συνυπολογίσει κάνεις και το χρόνο αίτησης και αξιολόγησης δανείου και μετά το χρόνο υπαγωγής της αίτησης έως την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη Διαύγεια και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα φτάσουμε πιθανότατα στον επόμενο χειμώνα», λαμβάνοντας υπόψιν ότι το διάστημα υλοποίησης των επεμβάσεων είναι 9 μήνες και σε αυτόν προστίθενται όλες οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις!

Πάντως, προς αποφυγή προβληματισμού από τους ενδιαφερόμενους, σημειώνεται ότι ήδη έχει αποδοθεί εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο πρόγραμμα και έχει δεσμευτεί το σχετικό ποσό, πριν την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων από το Δικαιούχο, όπως αναφέρεται ενδεικτικά από τον οδηγό του προγράμματος, αφαιρώντας έτσι την ανησυχία για τυχόν εξάντληση του προϋπολογισμού πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις ειδικές περιπτώσεις. Πάντως οι ενδιαφερόμενοι, αμέσως μετά την εξέταση (και πιθανή συμπλήρωση με επιπλέον δικαιολογητικά) της ένταξης τους στο πρόγραμμα, θα λάβουν ειδικό mail στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει με αναλυτικές οδηγίες για τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Οι παράγοντες του ΥΠΕΝ καθησυχάζουν αναφέροντας ότι μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση λόγω της έλλειψης δυνατότητας ηλεκτρονικής διασταύρωσης στοιχείων αλλά οι σοβαρές και μη προβληματικές αιτήσεις δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Ωστόσο, άτομα εμπλεκόμενα με το πρόγραμμα ανέφεραν στη Greenagenda ότι στις ειδικές περιπτώσεις εντοπίζονται αρκετά προβλήματα, ακόμη και περιπτώσεις μη δικαιούχων, που προσπαθούν να ενταχθούν.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση