Παράταση δήλωσης ιδιότητας για κατ' επάγγελμα αγρότες με φωτοβολταϊκά

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δήλωσης ιδιότητας για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας δίνει το νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την περασμένη Παρασκευή. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νέου νόμου.

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση, με το άρθρο 46 του νέου ν/σ, κρίνεται αναγκαία, καθώς πολλοί αγρότες που κατέχουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν υπέβαλαν ως τις 31 Μαρτίου 2016 τη δήλωση που προβλέπει η περίπτωση 1α. της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη κατά το έτος 2015. Κι αυτό γιατί ένα μέρος από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς φ/β θεώρησαν ότι η υποχρέωση της υποβολής της δήλωσης ήταν άπαξ με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2015 και όχι ετήσια (εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για το προηγούμενο της υποβολής έτος), με συνέπεια να πρέπει να επανακαθοριστεί/μειωθεί αναδρομικά η τιμή αποζημίωσής τους.

Εξάλλου, με το άρθρο 44 προβλέπεται η ένταξη ηλιοθερμικών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW στα έργα της περίπτωσης δ1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129). Έτσι, επιτρέπεται πλέον και στα έργα αυτά η παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου , μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή , τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της άδειας.

Η ρύθμιση αφορά δύο έργα που εντάχθηκαν τα τέλη του 2013 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης NER 300 και που περιλαμβάνονται μεταξύ των 23 που χρηματοδοτεί σε όλη την Ευρώπη το πρόγραμμα. Πρόκειται για το έργο MINOS, εγκατεστημένης ισχύος 52 MW, στο Λασίθι της Κρήτης και για το έργο MAXIMUS, εγκατεστημένης ισχύος 132 MW, στο νομό Φλώρινας.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση δυνατότητας υλοποίησης των εν λόγω έργων, καθώς πρόκειται για καινοτόμα έργα επίδειξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αφορούν τεχνολογίες που δεν είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμες. Συνεπώς, απαιτούν χρόνους υλοποίησης μεγαλύτερους από αυτούς που προβλέπονται για έργα ΑΠΕ με εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες. Έτσι, η αναδρομικότητα της εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης από εφαρμογής του ν. 4203/ 2013 (01.11.2013), κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχιση υλοποίησης των εν λόγω επενδύσεων, ειδικότερα της χρηματοδότησής τους και για τη δυνατότητα συνέχισης υλοποίησης για τα έργα που είχαν εξασφαλίσει άδεια εγκατάστασης και για τα οποία υπάρχει περιορισμός στην έκδοση νέας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση