Παραγωγή αειφόρου βιοντίζελ στον κάμπο των Σερρών

Έδαφος κερδίζει η παραγωγή βιοντιζελ στον Σερραϊκό κάμπο όπου τα τελευταία χρόνια καλλιεργούνται  ενεργειακά φυτά όπως η  ελαιοκράμβη,  ο ηλίανθος και η σόγια.  Εταιρεία, με έδρα το Παραλίμνιο  του δημου Εμμανουήλ Παππά,   έχει προχωρήσει σε συμβάσεις με Έλληνες παραγωγούς  ενεργειακών φυτών  (περίπου για 120.000 στρέμματα). Από αυτά τα 120.000 στρέμματα τα 55.000 είναι ελαιοκράμβη, τα 60.000 είναι ηλίανθος και τα 5.000 σόγια. "Πάνω από 3.000 αγρότες συνεργάζονται με την εταιρεία μας  η οποία τους προμηθεύει με όλα τα απαραίτητα εφόδια για τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες και με εξειδικευμένη ομάδα γεωπόνων παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία από την προετοιμασία του χωραφιού έως και την συλλογή" επεσήμανε  ο   διευθύνων σύμβουλος Οδυσσέας Γαβρανίδης .

 Θέσεις εργασίας και σεβασμός στο περιβάλλον

 Η εταιρεία βρίσκεται στην καρδιά του Σερραϊκού κάμπου, παράγει αειφόρο βιοντίζελ, απασχολεί 60 ανθρώπους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συνεργάζεται με περισσότερους από 3000 παραγωγούς και αποτελεί οικονομικό πνεύμονα για την τοπική κοινωνία, αλλά και συνολικά για την Ελληνική κοινωνία.

Ελαιοκράμβη

 "Η παραγωγή βιοντίζελ αποτελεί συνάρτηση του ποσοστού ανάμιξης του βιοντίζελ στο συμβατικό ντίζελ. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι περίπου 6,5%. Η συνολική ποσότητα  βιοντίζελ που αναμίχθηκε με συμβατικό ντίζελ για το έτος 2011 ήταν περίπου 160.000 κυβικά, απ΄αυτά η   εταιρεία μας παρήγαγε τα 12.000 κυβικά" ανέφερε  ο διευθυντής παραγωγής Μιχάλης Σοντουρλής.

 Οι στόχοι για μειώσεις ρύπων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν μονόδρομο την αύξηση του ποσοστού ανάμιξης του βιοντίζελ στο συμβατικό ντίζελ έτσι θεωρούμε ότι η παραγωγή βιοντίζελ θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια αφού το βιοντίζελ μειώνει τα αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου στον πλανήτη μας.

" Επίσης η εισαγωγή της πετρελαιοκίνησης στα αστικά κέντρα θεωρούμε ότι θα συμβάλει στην αύξηση κατανάλωσης του ντίζελ και ως εκ τούτο και στο βιοντίζελ. Σήμερα κύριοι αγοραστές του βιοντίζελ αποτελούν τα Ελληνικά διυλιστήρια ΕΛΠΕ και motor oil, στα δύο αυτά διυλιστήρια πραγματοποιείται η ανάμιξη του βιοντίζελ με το συμβατικό ντίζελ"  τόνισε ο κ. Γαβρανίδης.

 Οι ποσότητες που κάθε εταιρεία παραγωγής βιοντίζελ παράγει καθορίζονται από σχετική νομοθεσία, το βασικότερο κριτήριο σήμερα είναι το πόσες ενεργειακές καλλιέργειες θα καταλήξουν να γίνουν βιοντίζελ από την συγκεκριμένη εταιρεία.

καλλιέργεια ηλίανθου

 Τα περιβαλλοντικά οφέλη του βιοντίζελ συνοψίζονται ως εξής:

 

 Ως προϊόν ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το βιοντίζελ είναι καθαρό, μη τοξικό και βιοαποικοδομήσιμο καύσιμο, δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και οι εκπομπές των ρυπαντών οξειδίων του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα, άκαυστων υδρογονανθράκων και αιθάλης που προέρχονται από την καύση του στις μηχανές ντίζελ είναι πολύ χαμηλές. Η παρουσία του θείου στα καύσιμα ευθύνεται για τα οξείδια του θείου (SOx) στα καυσαέρια τα οποία αποτελούν έναν από τους κυριότερους ρύπους του ντίζελ. Στο βιοντίζελ η περιεκτικότητα σε θείο είναι πάρα πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική. Επίσης, το βιοντίζελ περιέχει αρκετό οξυγόνο (περίπου 10% κ.β.) που καθιστά την καύση λιγότερο ατελή, με αποτέλεσμα η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO), σε άκαυστους υδρογονάνθρακες (H/C) και σε αιθάλη (C) να είναι πολύ μικρότερη απ΄ ότι στο συμβατικό ντίζελ. Επιπλέον, η καύση του βιοντίζελ δεν αυξάνει το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (το οποίο είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου), αφού η ποσότητα του CO2 που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της καύσης αφομοιώνεται στη συνέχεια από το φυτό κατά τη φωτοσύνθεση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!