«Πράσινη» παραγωγή ελαιολάδου μέσα από κοινοτικό πρόγραμμα

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η αειφόρος παραγωγή ελαιολάδου, που αποτελεί ίσως το σημαντικότερο αγροδιατροφικό προϊόν της χώρας μας, βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος Olive4Climate-Life, ενός έργου συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, που επικεντρώνεται στον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, μέσω της δημιουργίας μίας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού για τον τομέα του ελαιολάδου.

Το 60% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι αφιερωμένο στις ελιές, ενώ με κριτήριο την έκταση τα ελαιόδεντρα καταλαμβάνουν το 20% της συνολικής καλλιεργούμενης γης στη χώρα μας.

Όμως την ίδια στιγμή ο αγροτικός τομέας είναι υπεύθυνος για το 9,9% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που από την Ελλάδα έχει ως εταίρο το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ, θα γίνει μία ποσοτική εκτίμηση του αποτυπώματος άνθρακα, που συνδέεται με την παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Η διαδικασία αυτή πρόκειται να δοκιμαστεί σε μεσογειακές χώρες με ετερογενείς περιβαλλοντικές συνθήκες σε τρία διαφορετικά γεωγραφικά σημεία: στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στο Ισραήλ.

Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν χρήσιμες στρατηγικές για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τομέα ελαιολάδου και για την προώθηση των προϊόντων, που προέρχονται από ολοκληρωμένες και βιολογικές καλλιεργητικές μεθόδους.

Έτσι, θα προταθούν καινοτόμα μοντέλα καλλιέργειας, αλλάζοντας τις ποικιλίες της ελιάς ή καλλιεργητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να μειωθούν οι γεωργικές εισροές και να αυξηθεί η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ένα σημείο που εστιάζει το έργο είναι να υπολογίσει την ποσότητα του άνθρακα που απορροφάται από το οικοσύστημα του ελαιώνα και τη σύγκριση της εν λόγω ποσότητας με τις εκπομπές που συνδέονται με τη διαδικασία της καλλιέργειας.

Το έργο θα οδηγήσει στο αποτύπωμα άνθρακα του ελαιολάδου σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14067, που θα επαληθευτεί από διαπιστευμένο τρίτο οργανισμό πιστοποίησης για τα ελαιόλαδα των εταιρειών των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να ενισχυθεί η υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου, σύμφωνα με μια διαδικασία που θα έχει αξιολογηθεί και όχι απλά εκτιμηθεί.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση