Πρόσθετες πιστώσεις ύψους 15,3 εκατ. € σε 43 περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα Leader

Video για νέους αγρότες:http://vimeo.com/49908434

Την αύξηση και κατανομή των πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του Άξονα 4- LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ), αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης. Οι πόροι ύψους 15.300.000 ευρώ, αντί 13.400.000- που προβλέπονταν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση- κατανέμονται σε 43 περιοχές παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα- όπου υλοποιείται Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, από αντίστοιχες Ομάδες Τοπικής Δράσης-από 17 που είχαν καθοριστεί αρχικά. Στόχος είναι η ορθολογική διάθεση και αξιοποίηση των κονδυλίων με αντικειμενικά κριτήρια για την επαρκή κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Για την κατανομή των πιστώσεων λήφθηκαν υπόψη αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και
συγκεκριμένα:

 • ο πληθυσμός της περιοχής
  παρέμβασης,
 • η έκταση της περιοχής παρέμβασης,
 • το ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης του
  Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) με οριστική ένταξη,
 • το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης
  του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που έχει συμβασιοποιηθεί,
 • το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης
  του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που πιστοποιήθηκε - αναγνωρισμένα αιτήματα
  πληρωμής επενδυτών από τις ΟΤΔ.

 

 

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!