Πρότυπο Βιοκλιματικό Σχολείο στην Κοζανη

Εντος  του Φεβρουαρίου  αναμένεται  η δημοπράτηση του έργου κατασκευής  του πρότυπου βιοκλιματικού σχολείου  στην Κοζάνη.

 Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)  έχουν δει τα τεύχη του διαγωνισμού  και ο έλεγχος  έχει ολοκληρωθεί. Είναι  μια πρόταση για το πώς  πρέπει να είναι το σχολείο    επεσήμανε   στη  greenagenda  ο Κώστας Ισπόγλου   διευθύνων   συμβουλος της  Δημοτικής Επιχείρησης    Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης  

Με το εν λόγω έργο, πέρα από το γεγονός ότι επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα των 1200 κατοίκων της ΖΕΠ Κοζάνης, θα κατασκευαστεί ένα πρότυπο βιοκλιματικό κτήριο μοναδικό στη χώρα μας 4.200m² μέγιστης δυναμικότητας 250 μαθητών και 50 νηπίων, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις στην κατασκευή σχολικών μονάδων με ιδιαίτερη έμφαση στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του καθώς γίνεται εκτεταμένη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου για θέρμανση, κλιματισμό και ηλεκτρική ενέργεια θα είναι ιδιαίτερα μειωμένες εξαιτίας του βιοκλιματικού του σχεδιασμού και τη χρήση κατάλληλων υλικών και θα καλύπτονται από ένα σύγχρονο αλληλοσυμπληρούμενο σύστημα γεωθερμίας, θερμικής ηλιακής ενέργειας τηλεθέρμανσης και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών του, είναι η δραματική μείωση των λειτουργικών του εξόδων, τα οποία επιφορτίζεται ο Δήμος Κοζάνης, σχεδόν κατά 75% αναφορικά με ένα συμβατικό κτήριο. Επίσης το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Β+ σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ).

 Ειδικότερα το σχολικό συγκρότημα διαθέτει:

  • Γεωθερμικό σύστημα ισχύος 150κW
  • Φωτοβολταϊκό διασυνδεδεμένο σύστημα 9,90kWp 
  • Hλιακό θερμικό σύστημα 26kW
  • Τηλεθέρμανση 84kW
  • Μονάδες αερισμού με ανάκτηση (VAM), ενεργειακά τζάμια, ενεργειακούς λαμπτήρες, ενισχυμένες μονώσεις, αυτοματισμούς 25 ελεγκτών CO2

 Η  κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη και  η ολοκλήρωσή του  εκτιμάται   στα μέσα  του 2014.

 Η  απόφαση ένταξης του έργου «Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Σχολικού Συγκροτήματος Δημοτικού - Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 9.123.000€  υπογράφτηκε τον Αύγουστο του  2011 και δημοσιοποιήθηκε  στο Διαύγεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

 Η εν λόγω απόφαση ένταξης εξασφαλίζει την χρηματοδότηση του έργου και σφραγίζει την δημιουργία του πρώτου σχολείου στη ΖΕΠ Κοζάνης επιβραβεύοντας με τον καλύτερο τρόπο τις επίπονες και πολύχρονες προσπάθειες της ΔΕΠΕΠΟΚ, η οποία όχι μόνο επιφορτίστηκε την χρηματοδότηση των μελετών με δικούς της πόρους, ελλείψει άλλων πηγών από Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα, αλλά και υλοποίησε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης του έργου (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις κλπ) μέχρι και την σύνταξη και υποβολή του φακέλου πρότασης στο ΥΠΕΚΑ από τον Δήμο Κοζάνης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!