Σαλιγκαροτροφία μια ελπιδοφόρα επένδυση

Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής-εκτροφέας σαλιγκαριών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.

Την όλη διακίνηση του σαλιγκαριού στην Ευρώπη την έχουν σήμερα στα χέρια τους 4-5 γαλλικές εταιρείες. Πριν αρκετές δεκαετίες (1960-1990) την διακίνηση την είχαν οι Έλληνες.

«Μια προσπάθεια που έγινε παλαιότερα την δεκαετία του ΄90 απέτυχε. Τότε είχαν γίνει κάποιες μονάδες εκτροφής που είχαν απελπιστικά παραγωγικά αποτελέσματα, κάτω από διαφορετική τεχνογνωσία και οι μονάδες έκλεισαν» επεσήμανε ο γεωπόνος ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»Δράμα Α. Νικολαίδης.

Η εκτροφή σαλιγκαριών ξεκίνησε και πάλι στην χώρα μας την τελευταία τετραετία. «Σήμερα η τεχνογνωσία είναι διαφορετική. Όμως έχει περάσει μια τριετία και θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια καταγραφής των παραγωγικών αποτελεσμάτων από επίσημο φορέα. Τα αποτελέσματα παραγωγής να προέρχονται από μεγάλο αριθμό μονάδων, να είναι αξιόπιστα και επαναλήψιμα. Κάποια ιδιωτική καταγραφή που έγινε και αφορά ένα δείγμα 25% των μονάδων, έδειξε ότι η εκτροφή σαλιγκαριών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Υπήρξαν πολλές μονάδες που είχαν ελάχιστη παραγωγή έως πενιχρή, μη οικονομικά βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, αλλά και μονάδες με θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Χρειάζεται τεχνογνωσία αλλά και εφόσον υπάρξει τελικά παραγωγή προϊόντος, θα πρέπει να υπάρξει σημαντική ποσότητα σαλιγκαριών για την διαχείριση-εμπορία και οπωσδήποτε μεταποίηση του προϊόντος. Στη χώρα μας τώρα ξεκίνησαν να γίνουν κάποιες μεταποιητικές επιχειρήσεις που τα σαλιγκάρια να προέρχονται από εκτροφεία» τόνισε ο κ. Νικολαίδης.

Σε γενικές γραμμές η εκτροφή σαλιγκαριών μπορεί να γίνει στα περισσότερα σημεία της χώρας. Σε όλες τις εκτροφές του δείγματος όπου υπήρξε το Helix aspera maxima τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Το Helix aspersa aspersa (Muller) είναι ένα σαλιγκάρι «δύσκολο» στην εκτροφή του, με υψηλό ρίσκο.

Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής-εκτροφέας σαλιγκαριών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Θα πρέπει να επισκεφτεί κάποιες πραγματικές παραγωγικές μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών, να γνωρίσει την τεχνογνωσία, να κάνει έρευνα αγοράς-εμπορίας του προϊόντος και εφόσον τελικά πειστεί ότι θα τα καταφέρει να προχωρήσει στην επένδυση.

Η ζήτηση του προϊόντος αφορά κυρίως επεξεργασμένο προϊόν και ελάχιστα νωπό. Για παράδειγμα στην Γαλλία το 95% των σαλιγκαριών διακινούνται επεξεργασμένα – μεταποιημένα (κλειστές συσκευασίες, καταψυγμένα) και μόνο 5% αφορά νωπό προϊόν.

Οικονομικές ενισχύσεις

Για την εκτροφή σαλιγκαριών υπάρχουν οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται μέσα από δύο προγράμματα:

α. Τα Σχέδια Βελτίωσης των αγροτών, μέσα από το πρόγραμμα «εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Ύψος ενίσχυσης, αναλόγως, από 40-75%.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος του κράτους, Ν. 3908/1-2-2011, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ύψος ενίσχυσης, αναλόγως, από 15-50%.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων (5/2011) στην χώρα μας υπάρχει ο ακόλουθος αριθμός μονάδων εκτροφείων σαλιγκαριών:

-Μονάδες εκτατικής εκτροφής (ανοικτής): 86, συνολικής έκτασης 560 στρεμμάτων.

-Μονάδες εντατικής εκτροφής (κλειστής): 65, συνολικής έκτασης 97 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με άλλες πηγές οι μονάδες ανοικτής εκτροφής είναι πάνω από 120 και της κλειστής εκτροφής πάνω από 100.

Ποιότητα –συλλογή σαλιγκαριών

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή αλλά και την Ελληνική νομοθεσία η πρωτογενής παραγωγή θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι, που θα επέφεραν προβλήματα στον καταναλωτή. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που γεννούνται, εάν τα σαλιγκάρια που συλλέγονται από την φύση είναι ασφαλή προϊόντα, καθόσον δεν γνωρίζουμε από ποιες περιοχές έχουν συλλεγεί, μήπως αυτές οι περιοχές είναι περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες, έχουν τοξικά απόβλητα, κλπ. Φυσικά στη χώρα μας, στις περιοχές που γίνεται η ελεύθερη συλλογή (κυρίως η Κρήτη), δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δεν γνωρίζουμε όμως τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές του πλανήτη (κίνδυνοι από βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, άλλες τοξικές ουσίες). Επομένως τα σαλιγκάρια που προέρχονται από ένα εκτροφείο θα δίνουν εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, αλλά θα έχουν ένα υψηλότερο κόστος. Στο μέλλον σίγουρα θα υπάρξουν πιστοποιημένα προϊόντα (σαλιγκάρια) υψηλής διατροφικής αξίας.

Στην Ελλάδα όλοι οι εκτροφείς σαλιγκαριών παράγουν και εμπορεύονται το είδος Helix aspersa, όπως και στην Ευρώπη που αποτελεί το κυριότερο εκτρεφόμενο είδος σαλιγκαριού. Το είδος αυτό παρουσιάζει δύο υποείδη:

α. Το Helix aspersa aspersa (Muller) και

β. Το Helix aspersa maxima.

               

                                 

 

 

Τα είδη της εκτροφής είναι σε γενικές γραμμές δύο:

α. Η εκτατική εκτροφή ή ανοικτή εκτροφή, όπως αποκαλείται από τους εκτροφείς σαλιγκαριών και

β. Η εντατική εκτροφή ή κλειστή εκτροφή (εκτροφή σε διχτυοκήπιο).

Η Ευρώπη είναι μια περιοχή της γης με μεγάλη κατανάλωση σε σαλιγκάρια και η αγορά της είναι ελλειμματική. Η κατανάλωση συνεχώς αυξάνεται, επομένως υπάρχει ζήτηση του προϊόντος. Στην Γαλλία, που θεωρείται ως η πρώτη χώρα κατανάλωσης σαλιγκαριών στην Ευρώπη, η κατανάλωση εγγίζει, σύμφωνα με κάποια στοιχεία, τους 40.000 τόνους, όταν η παραγωγή από τα εκτροφεία στη χώρα αυτή καλύπτουν τους 12.000 τόνους. Στην Ισπανία η κατανάλωση είναι κοντά στους 20.000 τόνους, με εγχώρια παραγωγή από εκτροφεία που κυμαίνεται στους 2.000 τόνους. Στην Ιταλία η κατανάλωση υπολογίζεται στους 15.000 τόνους (για την Ιταλία το Ιταλικό Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, Κεράσκο Ιταλίας, δίνει κατανάλωση για το 2010 πολύ υψηλή, 37.500 τόνους). Η παραγωγή σαλιγκαριών παγκοσμίως από εκτροφεία αντιπροσωπεύει μόλις το 15-20% της συνολικής κατανάλωσης.

Οι ανάγκες της αγοράς καλύπτονται από εισαγωγές φυσικών πληθυσμών από χώρες όπως οι πρώην Ανατολικές χώρες της ΕΣΣΔ, Τυνησία, Μαρόκο, Τουρκία, κ.α. Τα σαλιγκάρια που προέρχονται από τις χώρες αυτές πωλούνται περί το 1,00€/kg μόνο. Επίσης εταιρείες, κυρίως από την Γαλλία και το Βέλγιο, έχουν εγκαταστήσει εργοστάσια μεταποίησης στις χώρες αυτές (της Ανατ. Ευρώπης) και αξιοποιούν το σαλιγκάρι που συλλέγεται από την φύση στις χώρες αυτές (Helix lucorum =Μαύρο σαλιγκάρι και Helix pomatia = Ρωμαϊκό σαλιγκάρι ή Βουργουνδίας).

Η έρευνα της greenagenda.gr ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του γεωπόνου Α.Νικολαίδη

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!