Σε δημοπράτηση το τελικό έργο επαναδημιουργίας της Κάρλας

Σε δημοπράτηση τέθηκε και επίσημα ένα από τα πλέον σημαντικά περιβαλλοντικά έργα της Θεσσαλίας, που αφορά την «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Β΄ φάση».

Πρόκειται για ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο που ολοκληρώνει άλλες εργολαβίες προηγούμενων ετών και επαναφέρει 100% σε λειτουργία τη λίμνη Κάρλα ενώ γλυτώνει τη χώρα από τις επιπλήξεις που έχει δεχθεί στο παρελθόν για τις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει.

Το κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 6,7 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του έργου είναι στις 24 Μάιου 2016. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι μόλις 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον το έργο ξεκινήσει στα τέλη του έτους τότε θα ολοκληρωθεί το επόμενο καλοκαίρι (του 2017).

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2011ΣΕ07280004 της ΣΑΕ 072/8) συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (2007-2013) σε ποσοστό 94,73 %.

Η ταυτότητα του έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι, η κατασκευή των υπολειπόμενων έργων που δεν έχουν υλοποιηθεί από τις εργολαβίες «Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» και «Κατασκευή των Υπολειπόμενων Εργασιών Έργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Α” Φάση» καθώς και άλλα συμπληρωματικά νέα έργα που κρίνονται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του όλου έργου και ειδικότερα:

1) Η επέκταση του συλλεκτήρα Σ3 από τη Χ.Θ. 15+950 έως τη συμβολή του με τον χείμαρρο Άμυρο στη Χ.Θ. 19+085.

2) Η κατασκευή των υπολειπόμενων τεχνικών έργων που δεν είχαν υλοποιηθεί από την εργολαβία «Κατασκευή των Υπολειπόμενων Εργασιών Έργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση» για την αποστράγγιση των κλειστών λεκανών αριστερά (ανατολικά) του συλλεκτήρα Σ3.

3) Η ολοκλήρωση των έργων συμβολών του συλλεκτήρα Σ3 με τα ρέματα.

4) Η αποκατάσταση επαρχιακής οδού στην περιοχή Καστρίου — Πλασιάς και κατασκευή οδού πρόσβασης στη γέφυρα Γ3.4 του συλλεκτήρα Σ3.

5) Η προστασία των γεφυρών Γ3.1, Γ3.2, Γ3.3 και Γ3.4 του συλλεκτήρα Σ3.

6) Η κατασκευή δρόμου και ράμπας στην περιοχή της εκβολής του συλλεκτήρα Σ3.

7) Η κατασκευή επενδεδυμένης διατομής στο συλλεκτήρα Σ6 από τη Χ.Θ. 0+232 έως τη Χ.Θ 0+408.

8) Η κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Σωτηρίου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση