ΣΠΕΦ: Οι επτά προτάσεις για την λειτουργία του κλάδου.

Σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τα Φωτοβολταϊκά και ενόψει των Νομοθετικών ρυθμίσεων που αναμένονται για την αγορά ενέργειας να θεσμοθετηθούν επιπλέον από την Βουλή, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επισημάνουμε πως οποιοδήποτε μέτρο θα έβλαπτε τις εν λειτουργία μέχρι σήμερα Φωτοβολταϊκές μονάδες θα εκμηδένιζε αυτόματα την οιαδήποτε προοπτική επενδύσεων και ανάπτυξης στη χώρα μας ανεξαρτήτως κλάδου.  Η απασφάλιση της θρυαλλίδας αυτής πέραν της μη ηθικής και μη νόμιμης υπόστασης της αλλά και των προσφυγών που θα την ακολουθούσαν, θα εκκινούσε και έναν ατέρμονα φαύλο κύκλο αμφισβητήσεων, «κουρέματος» απαιτήσεων και συνεπακόλουθα δανείων σε όλο το εύρος της
οικονομίας, που θα καθήλωνε την επενδυτική εμπιστοσύνη στο ναδίρ για πάρα πολλά
χρόνια .Αξίζει να επισημανθεί εδώ πως ήδη μέσω της τακτικής φορολογίας επί των
προ φόρων κερδών  τους οι εν λειτουργία επαγγελματικές Φ/Β μονάδες αιμοδοτούν ετησίως το Κράτος  με έσοδα 65 εκατ. ευρώ, ενώ φορο-συλλέγουν  και αποδίδουν επιπλέον 70 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ.  Εν κατακλείδι η αξιοπιστία, η προστασία και σταθερότητα του επενδυτικού
- παραγωγικού κλίματος με στόχο την επίτευξη ανάπτυξης, ιδιαίτερα κατά την παρούσα περίοδο, αποτελούν ζητήματα πρωταρχικής σημασίας για τη Χώρα μας και οποιαδήποτε ενέργεια θα τα κλόνιζε, είναι βέβαιο ότι κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Όσον αφορά τον κλάδο μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια οποτεδήποτε προέκυπτε πρόβλημα με την οικονομική κατάσταση του Λειτουργού, τα μέτρα που λαμβάνονταν αφορούσαν αποκλειστικά στα Φωτοβολταϊκά. Είναι χαρακτηριστικό ότι –ύστερα κι από τα τελευταία μέτρα- μέσα σε μόλιςδυόμισι χρόνια έχουμε τρείς σημαντικότατες μειώσεις στα Feed-in-Tariffs, την αναστολή αδειοδοτήσεων, καθώς και την εξαίρεση της συγκεκριμένης τεχνολογίας από τις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Εάν πράγματι το πρόβλημα οφειλόταν στα φωτοβολταϊκά, από την αιχμιακή λειτουργία των οποίων το αποφευγόμενο κόστος  για το σύστημα, μόνο το  έτος 2012 σύμφωνα με μελέτη του ΑΠΘ  ,αποτιμάται σε €245 εκατ. ευρώ, τότε αυτό, ύστερα από τις αλλεπάλληλες  αυτές παρεμβάσεις, θα είχε επιτέλους επιλυθεί.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ωστόσο και ευθαρσώς μνημονεύεται  στην αιτιολογία του πρόσφατου πακέτου μέρων ΥΠΕΚΑ, το πρόβλημα ουδόλως  πρόκειται να επιλυθεί ασκώντας μονομερή πολιτική εστιάζοντας μάλιστα αποκλειστικά στα Φ/Β, την στιγμή που τα περιθώρια αποσιώπησης της πραγματικής αιτίας του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από τις απίθανες στρεβλώσεις που
λαμβάνουν χώρα στην ηλεκτροπαραγωγή και που άπαντες πλέον αναγνωρίζουν, έχουν
παντελώς εξαντληθεί.  Οι στρεβλώσεις της αγοράς που επανειλημμένα Οργανισμοί (ΙΟΒΕ), Φορείς ΑΠΕ και Πανεπιστήμια (ΑΠΘ, ΕΜΠ) έχουν ποσοτικοποιημένα με μελέτες αναδείξει, αλλά και η Πολιτεία σε  επίπεδο διαλόγου αναγνωρίσει με προεξέχοντα τον Μηχανισμό ανάκτησης Μεταβλητού
Κόστους (ΜΜΚ) και της συνεπακόλουθα πλασματικής ΟΤΣ (Οριακή Τιμή Συστήματος),
οφείλουν να αποτελέσουν το πεδίο στο οποίο πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα
προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική και βιώσιμη λύση του ζητήματος της
ευστάθειας του Λειτουργού.  Στο πλαίσιο  αυτό δεν μπορεί πλέον να αγνοείται το γεγονός πως ενώ από τον Ιανουάριο του  2009 έως και σήμερα (όπου διαθέτουμε αναλυτικά μηνιαία στοιχεία) οι καταναλωτές  έχουν καταβάλει μέσω του τέλους ΕΤΜΕΑΡ το ποσό των 400 εκατ. Ευρώ   περίπου για την στήριξη των ΑΠΕ, δυστυχώς,  σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιούλιος 2011), το 60% από το ποσό αυτό δηλαδή 240  εκατ. Ευρώ  έχουν μέσω των στρεβλώσεων διοχετευθεί στην επιδότηση της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και εν τέλει  στην στήριξη των ορυκτών καυσίμων που κυριαρχούν στο ενεργειακό ισοζύγιο.  Είναι απολύτως βέβαιο πως το αντίστοιχο ποσό για το σύνολο της περιόδου από το 1999, οπότε και στρεβλά θεσμοθετήθηκε ο υπολογισμός του τέλους αυτού υπέρ των ΑΠΕ μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσό που  υπεξέφυγε του προορισμού του και διοχετεύθηκε στα ορυκτά καύσιμα οπωσδήποτε  ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ σωρευτικά.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναλύσεων καλούμε την Πολιτεία όπως:

1.       Πιστώσει με   αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ  αναζητώντας τα χρήματα από δικούς της πόρους, αφού επίσημα αναγνωρίζεται πως η
ολιγωρία παρεμβάσεων του Κράτους, οι στρεβλώσεις που αυτό δημιούργησε, διαιώνισε και επέτρεψε και οι κακοί υπολογισμοί του, αποτελούν την αιτία της  σημερινής κρίσης του Λειτουργού.  Αν τούτο  δεν είναι καθ’ ολοκληρίαν εφικτό ας αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα από αυτούς  που καρπώθηκαν μέσω των στρεβλώσεων το 60% του ΕΤΜΕΑΡ όλα αυτά τα χρόνια-που  οπωσδήποτε δεν είναι τα Φ/Β-και που ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ όπως
αναλύθηκε, από το  1999 ως σήμερα.
2.       Πιστώσει τον Λειτουργό με τα επιπλέον 130 εκατ. ευρώ της ζημίας που αυτός υπέστη από την
κατάρρευση των Energa και Hellas  Power  και που ουδόλως σχετίζονται με τις ΑΠΕ.
Είναι αδιανόητο χρήματα της τάξης των 170 εκατ. ευρώ να φημολογείται πως
υπάρχουν δεσμευμένα σε λογαριασμούς των εταιρειών αυτών και ο Λειτουργός και οι
παραγωγοί ΑΠΕ που αποκλειστικά πληρώνονται από αυτόν, να κινδυνεύουν με
πτώχευση ένεκα της μακράς στάσης πληρωμών του.
3.       Εφαρμόσει  άμεσα και ακωλύτως όλα τα μέτρα όπως  αυτά
ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΚΑ στις 10/8/12, ώστε να μην επαναληφθεί μέσω της
ολιγωρίας η καταστροφική εμπειρία της αστοχίας υλοποίησης των  παρεμβάσεων του περασμένου Ιανουαρίου. Οι ρυθμίσεις αυτές πλαισιωμένες από την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, όπως ανακοινώθηκε από
την ΡΑΕ με την Απόφαση της 698/2012 και οφείλει βάσει του ν.4001/2011 η Ρυθμιστική Αρχή τακτικά να παρακολουθεί, αλλά και της τήρησης των δεσμευτικών εθνικών στόχων διείσδυσης ανά τεχνολογία ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα όπως έχει  θεσμοθετηθεί με την Α.Υ.Φ1/οικ.19598/31-8-10 επαρκούν.  Όπως αναλυτικά απεικονίζεται στην εν λόγω  Απόφαση ΡΑΕ και συγκεκριμένα στον Πίνακα 1, η οποία ως υπόθεση εργασίας έχει  την διατήρηση των στρεβλώσεων, δεν φαίνεται παραγωγή νέου ελλείμματος στο εξής.
4.       Άρει  τις στρεβλώσεις στην χονδρική ηλεκτρικής ενέργειας, καταργώντας τον Μηχανισμό ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους,   με αποτύπωση του πλήρους κόστους της
συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής στην ΟΤΣ συμπεριλαμβανομένων των Αποδεικτικών
Διαθεσιμότητας Ισχύος.   Μεταβατικά  μπορεί να αντικατασταθεί η ΟΤΣ με την ΟΤΑ στην οικονομική εξίσωση των ΑΠΕ και  του ειδικού λογαριασμού του Λειτουργού, γεγονός που θα δημιουργήσει πλεόνασμα  στον λογαριασμό αυτό τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ ετησίως.  Αν η λύση αυτή, για λόγους ανάγκης μετακύλισης  στον καταναλωτή του πραγματικού και υψηλού κόστους της συμβατικής
ηλεκτροπαραγωγής (λόγω της αυξημένης συμμετοχής του φυσικού αερίου) δεν είναι επιθυμητή, τότε δεν απομένει άλλη λύση από την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος της Προμήθειας και την απάλειψη του ως διακριτό και στρεβλό μέγεθος  στους λογαριασμούς   των καταναλωτών  δήθεν υπέρ των ΑΠΕ.

 

5.       Αξιοποιήσει οικονομικά, αυστηρά υπό το πρίσμα και πάλι των εθνικών στόχων διείσδυσης ανά
τεχνολογία ΑΠΕ της Α.Υ.Φ1/οικ.19598/31-8-10, το «εμπόριο» αδειών το οποίο  συντελείται ούτως ή άλλως και πρακτικά ατελώς για το Κράτος, παρότι σημαντικά  ποσά συναλλάσσονται μεταξύ ιδιωτών στο πλαίσιο του.  Θα πρέπει τέλος να υπάρξει και εκκαθάριση του  αρχείου ΡΑΕ αλλά και των διαχειριστών από ανενεργές άδειες, ώστε οι «αριθμοί»
κάθε φορά να αποτυπώνουν πλησιέστερα την πραγματικότητα όσον αφορά τις
επικείμενες επενδύσεις.
6.       Απαγκιστρώσει  σε κάθε περίπτωση της αποτίμηση του κόστους / οφέλους των Φ/Β από την «μέση  ΟΤΣ» αφού αυτά λειτουργούν ως επί τω πλείστον σαν  αιχμιακές μονάδες.  Έτσι η μέση ΟΤΣ που περιλαμβάνει και  νυχτερινές πολύ χαμηλές τιμές ρεύματος στο μέγεθος της, ουδεμία σχέση έχει με τα Φ/Β που λειτουργούν μόνο την ημέρα και ειδικότερα αποδίδουν στην αιχμή το
μεσημέρι όπου η ΟΤΣ μπορεί να είναι σχεδόν διπλάσια της μέσης 24ωρης τιμής της
και τριπλάσια της νυχτερινής.  Απόλυτα ενδεικτικό της στρέβλωσης αυτής είναι το μέγεθος του αποφευγόμενου κόστους από την λειτουργία των Φ/Β, όπου για το 2012 μόνο αποτιμάται από μελέτη του ΑΠΘ στα 245 εκατ. ευρώ. Αυτό το μέγεθος θα έπρεπε ετησίως να αφαιρείταιαπό την συνολική
αποζημίωση τους και όχι η αναλογούσα ΟΤΣ των 79 εκατ. ευρώ, που έτσι τροφοδοτεί
με πλασματικό έλλειμμα 166 εκατ. ευρώ (245 – 79 εκατ.) τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

7.          Επανεξετάσει την επιχειρούμενη  αποζημίωση της μεγάλης ΣΗΘΥΑ με FIT (>35 MW) λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις  Κοινοτικές Οδηγίες όσο και τις οικονομικές αντοχές του εγχώριου ενεργειακού  συστήματος.

Ο ΣΠΕΦ με αίσθημα ευθύνης θα συμβάλλει με όλες του τις
δυνάμεις στην κατεύθυνση των ανωτέρω παρεμβάσεων αλλά και στην αποφυγή
ολισθημάτων που θα αποτελματώσουν την αξιοπιστία της Χώρας, την πίστη στους
Νόμους και εν τέλει την οικονομία, καταστρέφοντας βίαια χιλιάδες παραγωγούς που
επένδυσαν τις οικονομίες τους στην ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β δανειζόμενοι -
υποθηκεύοντας ακόμη περισσότερα για να υλοποιήσουν ακριβώς τις επενδύσεις αυτές
όπως η Πολιτεία τους κάλεσε.  Στο πλαίσιο
αυτό παρακαλούμε να έχουμε συνάντηση μαζί σας με στόχο την διεξοδικότερη
συζήτηση των κρίσιμων αυτών θεμάτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!