ΣΠΕΦ ΠΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ: ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ

Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, απέστειλε ο ΣΠΕΦ, σχετικά με την έκπτωση μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).

Πιο αναλυτικά, ο Σύνδεσμος παρατηρεί ότι από την επιβολή του ΜΤΑΕ δημιουργείται δαπάνη εις βάρος των ηλεκτροπαραγωγών που υποχρεώνονται να το καταβάλλουν χωρίς να είναι σαφής ο φορολογικός χειρισμός της δαπάνης αυτής με βάση τον φορολογικό νόμο.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του ΣΠΕΦ προς το ΥΠΟΙΚ:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Αναπληρωτή Υπουργέ

Όπως είναι γνωστό με την Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898, ΦΕΚ Β 2861 - 28/12/15 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποιήθηκε η λειτουργία του μέτρου της δυνητικής παροχής Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) από τους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν εντολών του Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) σε περιπτώσεις έλλειψης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος, με σταθερό όμως οικονομικό αντάλλαγμα προς τους καταναλωτές αυτούς προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ ετησίως ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξουν εν τέλει τέτοιες εντολές διακοπής/περιορισμού του φορτίου τους από τον ΑΔΜΗΕ.

Περαιτέρω στον ν. 4203/2013 που εισήγαγε την έννοια του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) στην ελληνική έννομη τάξη αλλά και στην εν λόγω Υ.Α. προβλέφθηκε ότι το κόστος του μέτρου αυτού θα το καλύπτουν οι ηλεκτροπαραγωγοί μέσω της θέσπισης και επιβολής του ΜΤΑΕ επί του τζίρου τους και ειδικότερα τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά που θα συνεισφέρουν ασύμμετρα τα 33 εκατ. ευρώ ετησίως από αυτά. Για τα φωτοβολταϊκά εν προκειμένης το ΜΤΑΕ ισούται με 3,6% επί του κύκλου εργασιών τους.

Επειδή τα έσοδα από τις εν λόγω ΥΔΦ των μεγάλων καταναλωτών θα αποτελούν πραγματικό σταθερό τακτικό έσοδο στα αποτελέσματα χρήσης τους ανεξάρτητα δηλαδή από το αν θα υπάρξουν εντολές διακοπής/περιορισμού φορτίου από τον ΑΔΜΗΕ, οπότε το Κράτος δια της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων αυτών θα εισπράττει τον προβλεπόμενο φόρο για τις αμοιβές αυτές.

Επειδή από την επιβολή του ΜΤΑΕ δημιουργείται δαπάνη εις βάρος των ηλεκτροπαραγωγών που υποχρεώνονται να το καταβάλλουν χωρίς να είναι σαφής ο φορολογικός χειρισμός της δαπάνης αυτής με βάση τον φορολογικό νόμο.  Καθίσταται άμεση ανάγκη ρύθμισης της εν λόγω εκκρεμότητας ούτως ώστε το ΜΤΑΕ να εκπίπτει των ακαθαρίστων εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών κατά το χρόνο πραγματοποίησης του.  Θα ήταν παράλογο να εισπράττεται φόρος επί ποσού που δεν αποτελεί εισόδημα αλλά αντίθετα δαπάνη για τους παραγωγούς.

Επειδή αν το ΜΤΑΕ δεν εκπίπτει από τα αποτελέσματα των ηλεκτροπαραγωγών που το πληρώνουν, τότε το Κράτος θα εισπράττει διπλό φόρο για τα ποσά αυτά.  Δηλαδή θα εισπράττεται μια φορά φόρος επί των 48 εκατ. ευρώ όπως αυτά θα πληρώνονται μέσω του ΜΤΑΕ χωρίς να εκπίπτουν από τους ηλεκτροπαραγωγούς και δεύτερη φορά πάλι φόρο για τα ίδια 48 εκατ. ευρώ αυτά όπως θα εισπράττονται από τους μεγάλους καταναλωτές.

Επειδή αν το ΜΤΑΕ δεν εκπίπτει των ακαθαρίστων εσόδων αυτών που το πληρώνουν και ειδικά των χιλιάδων ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά που αποτελούν μικρές έως πολύ μικρές επιχειρήσεις προσωποπαγούς βάσης, τότε με βάση το υπό διαβούλευση ασφαλιστικό νομοσχέδιο αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον και ασφαλιστικές εισφορές ύψους 38,5% επί του εξόδου αυτού.

Παρακαλούμε για την άμεση ρύθμιση του θέματος ώστε το ΜΤΑΕ να εκπίπτει των ακαθαρίστων εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών εις ολόκληρο εντός του οικονομικού έτους που το πληρώνουν».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση