Στήριξη της κοινωνικά βιώσιμης αλιείας

Την ανάγκη ανάπτυξης μίας κοινωνικά βιώσιμης μορφής αλιείας, η οποία σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα στον αλιευτικό τομέα, επισήμανε ο ευρωβουλευτής, Νότης Μαριάς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Όπως υπογράμμισε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να θεσπίσει ένα διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Η Σύμβαση αυτή του ΟΗΕ πρέπει να εφαρμοστεί βεβαίως από όλες τις χώρες, όχι μόνο της χώρες τις Ε.Ε. αλλά και τις χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. και τις υπόλοιπες.

Ταυτόχρονα, εκτός από την προστασία των πόρων, η Ε.Ε. πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί σοβαρά για τη στήριξη των αλιέων όλων των κρατών-μελών και ιδίως της Ελλάδας.

Μια εύλογη εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής οφείλει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των ευρωπαίων αλιέων, ιδιαίτερα των μικρότερων, και να επιτάσσει τη βιωσιμότητα, τη διατροφική ασφάλεια και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας εκτός Ε.Ε., διότι οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα δεν γνωρίζουν όρια. Αυτό όμως θα είναι ανώφελο εάν η Κοινή Αλιευτική Πολιτική δεν απαντήσει ταυτόχρονα στο δίκαιο αίτημα ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που έχουν πληγεί από τα μνημόνια, όπως η Ελλάδα.

Αναφερόμενος στην παράκτια αλιεία, ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι σε πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική ύφεση που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού και τη φυγή των κατοίκων.

Επιπλέον, σε χώρες όπως η Ελλάδα που πλήττεται από τα μέτρα της λιτότητας και του μνημονίου, οι αλιείς βιώνουν τις συνέπειες του μνημονίου, με αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση η οποία είναι πολύ πιο έντονη.

Είναι επομένως αναγκαίο, η Ε.Ε. να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να ανασυγκροτηθεί ο πρωτογενής τομέας, να δοθεί έμφαση στη γαλάζια οικονομία, να ενισχυθεί η απασχόληση στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές και να αυξηθεί η χρηματοδότηση της Ε.Ε. στον αλιευτικό τομέα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση