Στις 29 Φεβρουαρίου οι πρώτες δημοπρασίες για τη διακοψιμότητα

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2861/Β’/28.12.2015), ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε τη διενέργεια Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 και ΥΔΦ2, την 29.02.2016, υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου, καθώς και των προταθεισών τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στις δημοπρασίες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία διενέργειας των δημοπρασιών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση