Στο πράσινο δίκτυο της ΕΕ ο Δήμος Δέλτα

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Δήμαρχος Δέλτα Νίκος Γιουτίκας για τη σύνοδο του Συμφώνου Δημάρχων (COVENANT OF MAYORS) με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγινε και η τελετή υπογραφής του Συμφώνου από τους Δημάρχους του Δικτύου.

Ο Δήμαρχος Νίκος Γιουτίκας μιλώντας σε ευρωπαίους συναδέλφους του  και ευρωπαϊκά ΜΜΕ επεσήμανε ότι ο Δήμος Δέλτα είναι ένα περιβαλλοντικό στολίδι για όλη τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Ταυτόχρονα παρουσίασε υλικό, φωτογραφικό κι άλλο, από τις ομορφιές του Δέλτα, για να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους. 

Ο κ Γιουτίκας τόνισε ότι  «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν εποικοδομητικές συναντήσεις και με  υπηρεσιακούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη  δράσεων που θα προωθήσει ο Δήμος  και για προβλήματα που αφορούν στην παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής που μπορούν να επιλυθούν μέσα από διαδικασίες της Ε.Ε.»

To «ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ» είναι μια πρωτοβουλία των Δημάρχων της Ευρώπης για να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 που είναι:

  • η υπέρβαση της  μείωσης  των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 20%
  • η υποβολή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης απογραφής βασικών εκπομπών ρύπων
  • η διοργάνωση Ημερών Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο να μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν άμεσα από τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας, καθώς και η τακτική ενημέρωση των τοπικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά το σχέδιο δράσης.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!