Συστάσεις για καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από το Δήμο Αγιάς

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς ανακοινώνει ότι ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, όπου προοδευτικά και σταδιακά οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν την εμφάνιση πυρκαγιών, οι ιδιοκτήτες, οι εκμεταλλευτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόστασης 100 μέτρων, είναι υποχρεωμένοι να προβούν στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Γενικά απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ.26 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 2  παρ.1 της 4/87 Πυρ/κης Διάταξης σε συνδυασμό με το άρθρο 433 του Ποιν. Κώδικα.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!