Τι προέκυψε από τη συνάντηση των Οικολόγων Αυτοδιοικητικών

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στη Λάρισα οι εργασίες της Συνάντησης των Πράσινων Αυτοδιοικητικών που οργανώθηκε από τη Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων και την Περιφερειακή Παράταξη Θεσσαλίας «Οικολογική Θεσσαλία», με συμμετοχή εκπροσώπων από περιφερειακές και δημοτικές παρατάξεις.

Στην ατζέντα της συνάντησης τέθηκαν σημαντικά θέματα αιχμής για τον χώρο της αυτοδιοίκησης, όπως η προοπτική τροποποίησης του “Καλλικράτη” στα πλαίσια και  της συνταγματικής αναθεώρησης, οι νέοι σχεδιασμοί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορεί να αναλάβει η Αυτοδιοίκηση για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και το προσφυγικό, αλλά και η οργάνωση της μετέπειτα κοινής πορείας.

Μεταξύ των πορισμάτων της συνάντησης περιλαμβάνονται:

  • Μια πρώτη καταγραφή θεμάτων για μελλοντική τροποποίηση του νόμου «Καλλικράτη», όπως οι διαδικασίες εκλογής συμβουλίων και Δημάρχων –Περιφερειαρχών, η λειτουργία των αυτοδιοικητικών οργανισμών και συμβουλίων, τα οικονομικά αλλά και οι προοπτικές διεύρυνσης σε αμροδιότητες της αυτοδιοίκησης,  η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις και σχεδιασμούς των ΟΤΑ, οι σχέσεις κράτους –αυτοδιοικήσεων και οι ιδιαίτερες ανάγκες νησιωτικών και ορεινών ΟΤΑ.
  • Την υποστήριξη της πρότασης που διατυπώθηκε από την Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων για διεκδίκηση συμμετοχής σε Επιτροπή που θα συσταθεί για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη»
  • Την απόφαση για οργάνωση επόμενης συνάντησης τον Μάρτιο, για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στα θέματα που συζητήθηκαν στη Λάρισα και τον προγραμματισμό κοινών δράσεων, με αιχμή την πρόταση διοράνωσης Ημερίδας Εργασίας για την αναθεώρηση του Καλλικράτη, όταν ανοίξει ο σχετικός δημόσιος διάλογος.
  • Την κοινή δέσμευση για συνεχή διαβούλευση σχετικά με τους σχεδιασμούς και τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων με βάση τον νέο ΕΣΔΑ, που σχεδιάστηκε πάνω στις αρχές και προτεραιότητες των Οικολόγων Πράσινων.
  • Τη δρομολόγηση για συντονισμένες πρωτοβουλίες όλων των πράσινων αυτοδιοικητικών παρατάξεων στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.
  • Την επιβεβαίωση της ανάγκης για πιέσεις προς τις αυτοδιοικητικές αρχές για την οργάνωση σχεδίων σχετικά με το προσφυγικό πρόβλημα.

Παράλληλα αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα εποικοδομητική η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις Διεθνείς Συμφωνίες Διατλαντικού Εμπορίου (TTIP), που οργανώθηκε την Παρασκευή από την «Οικολογική Θεσσαλία», το ψήφισμα από την οποία επισυνάπτεται, και προτάθηκε να συνεχίσουν και να ενταθούν κοινές δράσεις για το κρίσιμο αυτό θέμα, με πρωτοβουλίες των αυτοδιοικητικών.

Ανάμεσα στα γενικότερα θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, ως ιδιαίτερης σημασίας αξιολογήθηκε η ανάγκη για αναζήτηση νέων πόρων και την αξιοποίηση του τοπικού κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαίου μέσα από τη συμετοχή και ενεργοποίηση συλλογικών και συνεργατικών φορέων και σχημάτων κοινωνικής οικονομίας σε δράσεις και πρωτοβουλίες των  ΟΤΑ, στην προοπτική ενός βιώσιμου μέλλοντος τοπικά και συνολικά στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά: «Για τους Οικολόγους Πράσινους ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί το πρωταρχικό κύτταρο της δημόσιας ζωής. Είναι το πεδίο όπου μπορούν να υλοποιηθούν οι βασικές επιλογές της πολιτικής οικολογίας με έμφαση την αποκέντρωση, την τοπικότητα και την δημόσια συμμετοχή. Διαχρονικοί στόχοι μας στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, είτε αυτόνομα είτε μέσω παραγωγικών πολιτικών συμμαχιών, είναι μια ισορροπημένη και βιώσιμη κοινωνία, με ζωντανή ύπαιθρο, συνεκτικές πόλεις και επίκεντρο τον άνθρωπο».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση