Το μοντέλο της βιώσιμης γεωργίας

Στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης της γεωργίας και το σχεδιασμό του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ομιλία του, κατά την 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε  παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής  και Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών  κ. Δημήτρη Ιατρίδη, καθώς και μελών της Επιτροπής.  Ο κ Τσαυτάρης επεσήμανε  ότι ολοκληρώθηκαν από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις της νέας ΚΑΠ,  λέγοντας χαρακτηριστικά ότι  «εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές και από το Συμβούλιό μας τις επόμενες μέρες, αλλά και από το Ευρωκοινοβούλιο, θα ολοκληρωθεί και η τελευταία ψηφίδα στις συμφωνίες για τη νέα ΚΑΠ. Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά είναι κρίσιμες οι αποφάσεις αυτές και σας θυμίζω ότι μας οδήγησαν σε καθυστερήσεις».

 

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα - Κλιματικές Αλλαγές

Ο κ. Τσαυτάρης αναφέρθηκε διεξοδικά στο μοντέλο βιωσιμότητας της γεωργίας  το οποίο έχει ως βασικό άξονα την Αειφορία, και τις τρεις βασικές προτεραιότητες που θέτει η Ευρώπη και η χώρα για τη νέα προγραμματική περίοδο και επικεντρώνονται, όπως είπε, στην Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα, στην Ανταγωνιστικότητα και στην Κοινωνική Βιωσιμότητα. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές στον πρωτογενή τομέα  και επεσήμανε την αναγκαιότητα της προετοιμασίας για την αντιμετώπισή τους.

«Μεγάλη προτεραιότητα αποτελεί η βιωσιμότητα της γεωργίας και η αειφορία, η διαχείριση των φυσικών πόρων, που σίγουρα είναι μεγάλη προτεραιότητα και στη νέα περίοδο, ιδιαίτερα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ετοιμάσουμε τη γεωργία μας και γενικότερα τον παραγωγικό μας ιστό, να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που θα φέρουν στον τομέα μας οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, που η χώρα μας μάλιστα ένεκα της γεωγραφικής της θέσης, είναι  η πρώτη που αρχίζει να τις διαισθάνεται.

Να λοιπόν που ζημιά κάνει πλέον στα δέντρα μας, όχι ο βαρύς χειμώνας με τους παγετούς, αλλά ο πολύ ζεστός χειμώνας. Τα δέντρα και πολλά φυτά χρειάζονται τέσσερις εβδομάδες κρύου για να καταλάβουν ότι έρχεται η άνοιξη. Αυτό το φαινόμενο λέγεται εαρινοποίηση στην επιστήμη, δηλαδή καταλαβαίνει ένα δέντρο ή ένα φυτό από το κρύο ότι επίκειται μετά από τέσσερις εβδομάδες η άνοιξη και γυρίζει τους οφθαλμούς του από τη βλάστηση στην ανθοφορία. Αν δεν γίνει αυτό, δεν ανθίζουν ποτέ τα δέντρα. Γι' αυτό φέτος είχαμε τόσο μεγάλες ζημιές από την ακαρπία της ελιάς, των ροδακίνων κ.ά Αυτά λοιπόν πρέπει να αποτυπωθούν και μάλιστα να τα δει ο τόπος μας πρώτος και να γίνει ένα clear house, προκειμένου  να ετοιμαστεί όλη η Ευρώπη».

Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, με έμφαση στο νερό και τους βοσκοτόπους 

Παράλληλα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε την αναγκαιότητα της ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του νερού, επισημαίνοντας πως αποτελεί αναγκαιότητα ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύων - κάτι που προβλέπει και η νέα ΚΑΠ -  και η δημιουργία εγγειοβελτιωτικών έργων, προκειμένου να γίνει ορθολογική διαχείριση του πιο πολύτιμου φυσικού πόρου στη γεωργία.

«Πρώτη φορά στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ μας δίνεται η δυνατότητα, χάρη και στις προσπάθειες των κρατών μελών και τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκσυγχρονίσουμε υπάρχοντα δίκτυα. Να κάνουμε ακόμη καλύτερη οικονομία του νερού, γιατί πολλά είναι παλαιωμένα, είναι δίκτυα με κατάκλιση, γίνεται σπατάλη νερού. Θα μπορούσαμε να πάμε αυτά τα δίκτυα σε στάγδην, ή ακόμα - ακόμα τα στάγδην να γίνουν υπόγεια στάγδην προκειμένου να πάμε στο ένα χιλιοστό την αξιοποίηση του νερού. Και φυσικά θα γίνουν τέτοια έργα.

Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα χείμαρρο χωρίς πέντε, δέκα φράγματα, χωρίς την παρουσία λιμνοδεξαμενών, προκειμένου να κρατήσουμε αυτά  τα νερά. Όχι μόνο να τα κρατήσουμε για τη γεωργία και μάλιστα να τα αξιοποιήσουμε με τη φυσική κλίση για να μην χρειάζεται να ξοδεύουμε ρεύμα και πετρέλαια για να ποτίσουμε τα χωράφια μας, αλλά να τα αξιοποιήσουμε με φυσική ροή, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε ισοπεδώσεις των χωραφιών μας, γιατί απαιτεί να συντηρήσουμε το φυσικό πόρο που λέγεται έδαφος» υπογράμμισε ο Υπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Τσαυτάρης αναφέρθηκε στις δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο για την ορθολογική αξιοποίηση των βοσκοτόπων και τόνισε: «Θα δείτε ιδιαίτερες δράσεις σε έναν άλλο σημαντικό φυσικό πόρο που είναι τα βοσκοτόπια μας. Η ορθολογική αξιοποίηση του οποίου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και για τη γεωργία μας και για την κτηνοτροφία μας, αφού είναι αυτό που πέραν των άλλων μπορεί να δώσει μια εξαιρετικής ποιότητας φθηνή ζωοτροφή για την εκτατική μας κτηνοτροφία».

Οικονομική βιωσιμότητα - Στροφή στην ποιότητα, ενίσχυση της εξωστρέφειας

Αναφέρθηκε δε στο δεύτερο μεγάλο στόχο της αειφορίας που απαιτεί πλέον η Ευρώπη και αφορά στην οικονομική βιωσιμότητα και στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας, λέγοντας: «Εμείς έχουμε κάνει μια σημαντική επιλογή το τελευταίο διάστημα, στο να κάνουμε μια στροφή στη γεωργία μας και αυτό θα γίνει σημαία, πιστεύω, στη νέα περίοδο, είτε του Πυλώνα ΙΙ όπως το συζητάμε, αλλά και του Πυλώνα Ι. Να κάνουμε δηλαδή μια στροφή από μια γεωργία χαμηλού κόστους, αυτό που ήταν το competitive agriculture στο παρελθόν,  όπου δεν είχαμε μεγάλα περιθώρια να είμαστε ανταγωνιστικοί, σε μια γεωργία ποιότητας που μας ταιριάζει, αλλά μια γεωργία ποιότητας όπου θα καρπωθούμε την αξία που δίνει στο προϊόν μας το συγκεκριμένο εδαφοκλιματικό περιβάλλον, η ιστορία, ο πολιτισμός μας κλπ., αλλά και με όλα τα παρακάτω βήματα η προστιθέμενη αξία που μπορούμε να δώσουμε και εκεί, όλα αυτά θα χρειαστούν έρευνα, πιστοποίηση, κατοχύρωση.

Ο Υπουργός δεν παρέλειψε δε να επισημάνει τη μεγάλη πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «τα μόνα προϊόντα που ανεβαίνουν στις εξαγωγές  με μεγάλα ποσοστά είναι τα ποιοτικά αγροδιατροφικά μας προϊόντα. Δεν είναι παράξενο που φέτος από τα 10 κορυφαία προϊόντα που εξάγει αυτός ο τόπος απ' όλες τις κατηγορίες, τα 5 είναι τρόφιμα. Και εάν πάει κανείς στην 11η θέση θα δει ένα προϊόν που μπορεί να μην είναι τρόφιμο απολύτως, όπως είναι το βαμβάκι, παρά το ότι και από εκεί παράγουμε εξαιρετικές ζωοτροφές με το βαμβακοπλακούντα και στη θέση 13 θα δείτε τον καπνό και άλλα τέτοιου είδους προϊόντα».

 Κοινωνική βιωσιμότητα

 Αναφερόμενος στον τρίτο άξονα του μοντέλου της βιώσιμης γεωργίας ο κ. Τσαυτάρης έκανε λόγο για την κοινωνική βιωσιμότητα, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα συνεργειών και δράσεων αλληλοϋποστήριξης , με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη βιώσιμη διαβίωση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτήν. «Μπορεί ένας μεμονωμένος μας κτηνοτρόφος σε μια κορυφή του βουνού να παράγει ένα εξαιρετικής ποιότητας προϊόν και να είναι ανταγωνιστικός ένεκα της ποιότητάς του και όλα αυτά. Κανένας όμως δεν θα σταθεί μόνος του να παράγει εκεί πάνω, γιατί θέλει κι αυτός να έχει οικογένεια, τα παιδιά του θέλουν να πάνε σχολείο, πρέπει να έχει γι' αυτόν την οικογένειά του ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχει πρόσβαση να μπορεί να πάει ένα αυτοκίνητο, να είναι προσπελάσιμα τα δίκτυά του, να έχει κι αυτός Ίντερνετ, τηλεόραση κλπ. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις προσπάθειες με την Κοινωνία της Πληροφορίας, να βοηθήσουμε τις λεγόμενες «λευκές» περιοχές του τόπου μας και να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.Γι' αυτό και βλέπετε μια σειρά δράσεων αλληλοϋποστήριξης, συνέργειας με τα άλλα προγράμματα, εάν θέλουμε  να αναπτύξουμε για παράδειγμα την κτηνοτροφία μας, πρέπει να γίνει ένας δρόμος εκεί, να πάει η ψηφιακή τεχνολογία κλπ» είπε ο Υπουργός.

 Αναπτυξιακές δράσεις μέσω των ΟΤΑ

 Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Τσαυτάρης αναφέρθηκε στη σημασία που έχει στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας η συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τόνισε:  «Θέλω να πω απευθυνόμενος ιδιαίτερα και στους παραγωγικούς μας φορείς, που με τις δικές τους εμπειρίες μπορούν επίσης να βοηθήσουν, όπως επίσης και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί είναι και  εκπρόσωποι της Περιφέρειας εδώ, είναι λογικό ότι πολλές από τις δράσεις που ανέφερα θα τις  υλοποιήσουμε μαζί τους. Η Περιφέρεια  για παράδειγμα ξέρει πολύ καλύτερα ποια είναι τα παλιά δίκτυά της και ποιά πρέπει να εκσυγχρονιστούν.Η Περιφέρεια ξέρει πολύ καλύτερα για το νερό, που μπορεί να κατασκευαστούν  αυτά τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμενές. Δεν μπορεί να τα ξέρουμε εμείς καλύτερα στην πλατεία Βάθη, επομένως είναι αρμοδιότητες που θα τους εκχωρηθούν για να μας βοηθήσουν στην υλοποίηση των δράσεων».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!