Το περιβάλλον στρατηγική επιλογή του δήμου Θέρμης

Στην σημερινή οικονομική κατάσταση το περιβάλλον  δίνει μια αναπτυξιακή διάσταση.Η αξιοποίηση των  ευρωπαικών προγραμμάτων αλλά και των χρηματοδοτικών  εργαλείων  αποτελεί μια σημαντική  προτεραιότητα  του δήμου Θέρμης.Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Επικοινωνίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε στη greenagenda.gr τα έργα  που έγιναν και πρόκειται να γίνουν στο δήμο.

Το περιβάλλον ανέκαθεν αποτελούσε για το Δήμο Θέρμης βασικό αναπτυξιακό πόρο και φυσικά πρώτιστη πολιτική επιλογή. «Προτεραιότητές μας μέσα σε μια ολιστική και αειφόρο αντίληψη είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, του φυσικού και του αγροτικού τοπίου, η διαχείριση του νερού και του εδάφους, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων ήταν και είναι πάγιος προσανατολισμός του δήμου Θέρμης. Πολύ περισσότερο σήμερα που διανύουμε μια περίοδο οικονομικής ασφυξίας των ΟΤΑ και κατάργησης της αυτοτέλειάς τους, λόγω της εφαρμογής των μνημονίων, και με πλήρη απουσία του εθνικού προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι αναγκαία.

Η δραστηριότητα δε εδώ και 18 χρόνια της Αναπτυξιακής Εταιρείας των ΟΤΑ  «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» στην περιοχή του δήμου μας έχει συντελέσει στην προσέλκυση πόρων και δράσεων, ειδικότερα μέσα από την πρωτοβουλία LIFE στους τομείς διαχείριση υγρών αποβλήτων, των υδατικών πόρων και του εδάφους» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Την περίοδο 1999-2003 υλοποιήθηκε ένα σημαντικό έργο Life για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων σε συνεργασία μεταξύ άλλων με το ΕΜΠ την ΕΥΑΘ και το ΕΚΕΤΑ. Στο πλαίσιο του έργου αυτού προετοιμάστηκαν προδιαγραφές για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων σε εθνικό επίπεδο και κατασκευάστηκε μια προωθημένη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στη Θέρμη, που κατέληγε σε ενίσχυση υδροφορέων μέσω της κατείσδυσης.

Το επόμενο έργο LIFE του δήμου Θέρμης «WATER AGENDA», υλοποιήθηκε την περίοδο 2004-2007 και αφορούσε στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 για τα νερά στην υδρογεωλογική λεκάνη του Ανθεμούντα.

Στο έργο αυτό η περιοχή μας αποτέλεσε την πιλοτική λεκάνη εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία των υδάτινων πόρων και παράλληλα εξετάστηκαν σενάρια κατανάλωσης νερού σε σχέση με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Με την ολοκλήρωση του έργου όλοι οι φορείς της περιοχής μετά από καινοτόμα διαβούλευση κατέληξαν στην πρώτη κοινωνική συμφωνία για τη διαχείριση του νερού (πρωτόκολλο νερού).

Τέλος την περίοδο 2009-2012 υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση πάλι από το LIFE το «SO.S.» (SOil Sustainability) με αντικείμενο (πάλι για πρώτη φορά στην Ελλάδα) την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το έδαφος, ένα φυσικό πόρο κρίσιμο για το θέματα περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής και ανάπτυξης.

Στο έργο αυτό αξιολογήθηκαν στη λεκάνη όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι για το έδαφος (διάβρωση, μείωση θρεπτικών, αλάτωση, ερημοποίηση, στεγάνωση και ρύπανση), αλλά και άλλοι κίνδυνοι που δημιουργούνται (πχ. πλημμύρες) και εκπονήθηκαν πιλοτικές μελέτες και εφαρμογές. Αξίζει να αναφερθούμε στην παραγωγή εδαφολογικού χάρτη από το ΕΘΙΑΓΕ για όλη τη γεωργική περιοχή του δήμου Θέρμης, χάρτη που αποτελεί ένα σημαντικότατο βοήθημα για τους παραγωγούς και γεωργούς του δήμου.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα λυμάτων, νερού και εδάφους είναι ενταγμένα στην κεντρική προτεραιότητα και επιλογή του Δήμου Θέρμης για ολοκλήρωση όλων των δικτύων αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς του νέου δήμου Θέρμης.

Η αποχέτευση και η επεξεργασία λυμάτων είναι συστατικό στοιχείο της δημόσιας υγεία και της ποιότητας ζωής που απουσιάζει από όλους τους οικισμούς των πρώην δήμων Βασιλικών και Μίκρας πλην του Πλαγιαρίου, όπου κατασκευαζόταν δίκτυο αποχέτευσης χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.

Η δημοτική αρχή της Θέρμης στοχεύει στην κάλυψη όλων των οικισμών με δίκτυα αποχέτευσης και στην επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για άρδευση στο σύνολο του νέου δήμου. Σήμερα κατασκευάζονται τα δίκτυα αποχέτευσης του Τριλόφου, της Καρδίας (προϋπολογισμού 6.440.000 ευρώ) και ολοκληρώνεται του Πλαγιαρίου που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και κατά ένα ποσοστό από ίδιους πόρους.

Επίσης η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα αγωγού Βασιλικών – Θέρμης όπως και η μελέτη και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του νέου διευρυμένου Δήμου Θέρμης προϋπολογισμού 17.000.000 ευρώ εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ και δημοπρατούνται στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Τα έργα αποχέτευσης συνοδεύονται από τα αντιπλημμυρικά έργα που προγραμματίζονται για όλη την περιοχή του δήμου . Ήδη στην περίμετρο της Θέρμης υλοποιούνται δύο πολύ μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Το ένα αφορά τη γέφυρα του ρέματος από τον οικισμό της Θέρμης προς το γήπεδο του Τριαδίου και ένα ακόμη μεγαλύτερο που θα προφυλάξει από πλημμύρες όλη την επέκταση των 4.000 στρ που έχει κάνει ο Δήμος γύρω από τον οικισμό της Θέρμης. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 14.800.000 ευρώ. και χρηματοδοτείται από το  κύρια από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α και σε μικρότερο ποσοστό από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Έξυπνα αστικά οικοσυστήματα

Τέλος κλείνοντας το θέμα που αφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα περιβάλλοντος πρέπει να αναφερθούμε στο έργο PEOPLE που αφορά σε «Έξυπνα αστικά οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας για προώθηση μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών» έχουν αναπτυχθεί πιλοτικές εφαρμογές έξυπνων αστικών οικοσυστημάτων σε τέσσερις Ευρωπαϊκές πόλεις: το Bilbao στην Ισπανία, το Vitry sur Seine, στην περιοχή Ile de France του Παρισιού, τη Βρέμη στη Γερμανία και στη Θέρμη.Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο Θέρμης είναι η ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης κινητικότητας και διαχείρισης αστικής πληροφορίας για τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, δίνοντας έμφαση στο περιβάλλον, το εμπόριο,την αναψυχή και τον τουρισμό.

Οι εφαρμογές αυτές επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες μετά από διαβούλευση και περιλαμβάνουν ένα εικονικό εμπορικό κέντρο, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε όλη την περιοχή, την παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής του Δήμου, τη μέτρηση και προβολή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και τη διαδικτυακή αναφορά προβλημάτων αλλά και προτάσεις βελτίωσης των υποδομών της κάθε γειτονιάς. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.600.000,00 ευρω (282.700,00  αφορούν το Δήμο Θέρμης).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!