Το χρονικό για τις αυθαίρετες ταβέρνες στον Σχινιά

Ανακοίνωση για την κατεδάφιση των αυθαίρετων ταβερνών στο δάσος κουκουναριάς ( Ζώνη Α3) του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, παραθέτοντας το χρονικό από το 1964 έως και σήμερα, εξέδωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχίνια - Μαραθώνα. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φορέα:

«Στο παραλιακό δάσος τού Σχινιά και σε χώρο ιδιοκτησίας τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαστών και Εισαγγελέων λειτουργούν, τουλάχιστον από το έτος 1964, 8 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
Το έτος 1999, προ χαρακτηρισμού τής περιοχής ως Εθνικό Πάρκο με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) και ίδρυσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα (ΦΟΔΕΠΑΣΜ) εκδίδονται πρωτόκολλα κατεδάφισης για τα εν λόγω ΚΥΕ από το Δασαρχείο Καπανδριτίου γιατί η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως δασική, ενώ στο υπ’ αριθμ. Δ’395/2000 ΠΔ ορίζονται οι ζώνες προστασίας του. Στην Ζώνη Α3, που περιλαμβάνει το παραλιακό δάσος κουκουναριάς τού Σχινιά, ευρίσκονται τα 8 ΚΥΕ. Στις 9/4/2001 η υπ’ αριθμ.1318 απόφαση του Συμβουλίου τής Επικρατείας (ΣτΕ) ακυρώνει την δυνατότητα ανέγερσης νέων αναψυκτήριων στις Ζώνες Β2 και Β3. Πέραν τούτου, στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και το Διαχειριστικό Σχέδιο τού Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα (ΕΠΑΣΜ) προβλέπεται η ρητή αποξήλωση παρανόμως υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών.

Το έτος 2009 εκδίδεται η τελική έκθεση ελέγχου τού Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) για την περιοχή τού αιγιαλού τού ΕΠΑΣΜ, κατόπιν καταγγελίας τής «Επιτροπής Πολιτών Σχινιά - Μαραθώνα» για το καθεστώς των αυθαίρετων κτισμάτων στον αιγιαλό τού ΕΠΑΣΜ, από την οποία προκύπτει ότι τα εν λόγω καταστήματα λειτουργούν με ελλιπή πιστοποιητικά πυρασφάλειας ή δεν τηρούν τους απαιτούμενους υγειονομικούς όρους σε ό,τι αφορά την χρήση βόθρων για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Αυτό οδήγησε το Δήμο Μαραθώνα σε απόφαση ανάκλησης των αδειών λειτουργίας τους.

Το 2011 ο ΦΟΔΕΠΑΣΜ ενημερώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Περ. ΕΕ) άνοιξε αυτεπάγγελτα φάκελο καταγγελίας για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο ΕΠΑΣΜ, ζητώντας στοιχεία και πληροφορίες και έχοντας στηριχθεί στα αποτελέσματα της τελικής έκθεσης του ΓΕΔΔ. Στην εν λόγω καταγγελία, πρώτιστης σημασίας θέμα αποτελεί η συνέχιση της λειτουργίας των ΚΥΕ στην Ζώνη Α3.

Στις 24/2/2012 κυρώνονται οι δασικοί χάρτες τού Δήμου Μαραθώνα (ΦΕΚ Δ’88), στους οποίους τα τμήματα δάσους, στα οποία λειτουργούν τα παραπάνω καταστήματα, ορίζονται αναδασωτέα.

Η νεοσυσταθείσα το 2013 υπηρεσία τού Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αρμοδιότητα την επιθεώρηση και κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών με επιστολή της στις 19/4/2013 προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, επαναφέρει το ζήτημα της επιβεβλημένης εκτέλεσης των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης των ΚΥΕ, που λειτουργούσαν, ενώ ευρίσκονταν σε καθεστώς σφράγισης από τον Δήμο Μαραθώνα.

Τον Νοέμβριο του 2013 η ΓΔ Περ. ΕΕ επανέρχεται με νέα επιστολή της για το ζήτημα της υποβάθμισης του υγροτόπου τού Σχινιά που περιλαμβάνει και το ζήτημα της κατεδάφισής των αυθαίρετων κτιρίων (κωδικός EU-PILOT 5712/2013).

Στις 8/8/2014 ψηφίζεται διάταξη στο νόμο 4280/2014 στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υφιστάμενες προ του έτους 1955 ταβέρνες διατηρούνται μέχρι να εγκριθεί η μετεγκατάστασή τους στη Ζώνη Β2, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη σύνταξη της έκθεσης − μελέτης για τη ζώνη Β2, …… και σε κάθε περίπτωση για ένα χρόνο». Παρ’ όλ’ αυτά, η εν λόγω διάταξη θεωρείται αντικανονική, διότι, σύμφωνα με δηλώσεις του ΓΕΔΔ «Η επίμαχη διάταξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του ΣτΕ με την οποία απαγορεύεται η ίδρυση ταβερνών, εστιατορίων και αναψυκτήριων στη Ζώνη Β2».

Η ΓΔ Περ. ΕΕ με τρίτο έγγραφό της προς την ελληνική πολιτεία επανέρχεται στην υπόθεση διερεύνησης της συμβατότητας με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία τής υποβάθμισης του ΕΠΑΣΜ και ρωτά αν έχουν εκτελεσθεί οι κατεδαφίσεις των ΚΥΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μη συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας προς την κοινοτική νομοθεσία δύναται να επισείσει πρόστιμο.

Ο ΦΟΔΕΠΑΣΜ, κατ’ εφαρμογή τού άρθρου 63 του νόμου 4280/2014, καταθέτει στις 19/12/2014 στο εποπτεύον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) την ειδική έκθεση - μελέτη του για την Ζώνη Β2.
Σε άρθρο τής εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» με τίτλο «Λογαριασμός για 8 ταβέρνες στο Σχινιά» (25/10/2015), υπάρχει η εξής δήλωση του τότε ΓΕΔΔ: «Το θέμα των αυθαιρέτων τού Σχινιά έχει κλείσει εδώ και 20 χρόνια, η μεταστέγαση των ταβερνών δεν είναι δυνατή λόγω της απόφασης του ΣτΕ, η δε ερμηνεία που ζητούν οι μισθωτές των ταβερνών είναι μόνο μια παρελκυστική τακτική στην οποία είμαι κάθετα αντίθετος και πως επιτέλους η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της».

Τον ∆εκέµβριο του 2015 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ως αρμόδια υπηρεσία για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις, προχωρά στην κατεδάφιση 3 εκ των 8 αυθαίρετων ΚΥΕ στην παραλία τού Σχινιά.

Με έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, τον Απρίλιο του 2016, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αιτείται στο ΥΠΕΝ την έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την καθαίρεση και απομάκρυνση και των άλλων 5 αυθαιρέτων κατασκευών στην παραλία τού Σχινιά με την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Τον Σεπτέμβριο του 2017 υπογράφεται Σύμβαση µε Ανάδοχο για την εκτέλεση κατεδάφισης και των υπολοίπων 5 κτισμάτων. Η κατεδάφιση των εν λόγω ΚΥΕ υλοποιείται αυτήν την περίοδο. Πέραν του νομικού πλαισίου, η στάθμευση αναρίθμητων οχημάτων και λεωφορείων στον περιβάλλοντα χώρο των ΚΥΕ, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, όπως και ο τεράστιος όγκος απορριμμάτων από την λειτουργία τους, συνεπάγεται την εν γένει περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής και την μη αναγέννηση της κουκουναριάς, που θεωρείται προστατευόμενο είδος. Η μη αναγέννηση οφείλεται στην συμπίεση του επιφανειακού εδάφους και τη θανάτωση των νεαρών δενδρυλλίων κουκουναριάς από τους τροχούς των αναρίθμητων οχημάτων και λεωφορείων. Για τον λόγο αυτό, ο ΦΟΔΕΠΑΣΜ, σχεδιάζει να μεταφυτεύσει 650 δενδρύλλια κουκουναριάς που προέρχονται από τις κουκουναριές του δάσους σε επιλεγμένα σημεία υποοβοηθώντας την αναγέννησή του, αμέσως μόλις εξασφαλιστεί η μη καταπάτηση τους από τροχοφόρα ή βανδαλισμούς. Όπως αναδεικνύεται και από τα ως άνω αναφερόμενα αρμοδιότητα του ΦΟΔΕΠΑΣΜ είναι ο έλεγχος της εφαρμογής του νομικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του, η επόπτευση της περιοχής ευθύνης του και η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης τής ΓΔ Περ. ΕΕ, για την προστασία τού ΕΠΑΣΜ».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση