ΥΠΕΚΑ: Ωφέλιμη η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα

 Την υλοποίηση της διασύνδεσης θα αναλάβει είτε ο Κύριος του Συστήματος (ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ), είτε ιδιώτες επενδυτές ΑΠΕ  ανακοίνωσε  ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απαντώντας απόψε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη, για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, ανέφερε :

 Η υλοποίηση των διασυνδέσεων θα περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διαθέτουν τα νησιά, ενώ ταυτόχρονα θα απαλλάξει τους καταναλωτές από το βαρύ οικονομικό φορτίο, που καλούνται να πληρώσουν ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας με πετρελαϊκούς σταθμούς και το οποίο, πλέον, υπερβαίνει τα 700 εκ. € ετησίως.

Ειδικότερα, η διασύνδεση της Κρήτης αξιολογείται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς το κόστος των ΥΚΩ για το νησί αγγίζει το ήμισυ του συνόλου των 700 εκατ. €, δηλ. περίπου 350 εκατ. € ετησίως,  ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη σημαντικού δυναμικού ΑΠΕ που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να τύχει και ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλλεται εντατική προσπάθεια για να προσδιορισθεί ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης του νησιού με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

Την υλοποίηση της διασύνδεσης θα αναλάβει είτε ο Κύριος του Συστήματος (ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ), είτε ιδιώτες επενδυτές ΑΠΕ, που έχουν λάβει ή θα λάβουν σχετικές άδειες παραγωγής. Στη δεύτερη περίπτωση οι επενδυτές θα χρηματοδοτήσουν πλήρως τη διασύνδεση, βάσει των σχετικών προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας.

Στην κατεύθυνση αυτή συστήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετείχαν η ΡΑΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ και η ΔΕΗ. 

Η μελέτη αυτή, με τίτλο «Μελέτη Ανάπτυξης του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κρήτης – Διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα», καταδεικνύει τη σαφή οικονομική ωφελιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, σε σχέση με την ανάπτυξη αυτόνομων τοπικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Στη μελέτη προβλέπεται εναλλακτικά διασύνδεση, είτε στο μελλοντικό ΚΥΤ Μεγαλόπολης, είτε σε ΚΥΤ της Αττικής, ενώ για την πλήρη εξασφάλιση του νησιού και την πλήρη παύση λειτουργίας των τοπικών συμβατικών σταθμών, θα πρέπει να υλοποιηθεί η διασύνδεση και στα δύο ανωτέρω σημεία του Ηπειρωτικού Συστήματος.

Βασικός παράγοντας για τον τελικό σχεδιασμό της διασύνδεσης αποτελεί το σύνολο της ισχύος των επενδύσεων ΑΠΕ που δύνανται να λάβουν τις σχετικές εγκρίσεις (κυρίως περιβαλλοντικές) και συνεπώς μπορούν να εγκατασταθούν στο νησί. Στο νέο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Συστήματος (τη νέα ΜΑΣΜ), που αναμένεται να εκδοθεί από τον ΑΔΜΗΕ εντός του 2012, θα περιλαμβάνεται επικαιροποιημένο σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων Νησιών, στο οποίο θα ενσωματώνονται και τα αποτελέσματα της πρόσφατης σχετικής μελέτης.

Μετά την οριστικοποίηση της εθνικής στρατηγικής, θα ακολουθήσει η εκπόνηση πλήθους ειδικών μελετών για την περαιτέρω διερεύνηση των τεχνικών και άλλων προβλημάτων που συνδέονται με τη χάραξη της διαδρομής του υποβρύχιου καλωδίου, τη χωροθέτηση των «σημείων σύνδεσης» (υποσταθμών) κλπ, προκειμένου να αποφασισθεί ο τελικός λεπτομερής τρόπος διασύνδεσης.

Όσον αφορά τα τρία σενάρια διασύνδεσης που διατυπώνονται στην ερώτηση και που φαίνεται να προκρίνονται ως οι επικρατέστερες και συμφερότερες εναλλακτικές, το ποιό τελικά θα επιλεγεί έχει να κάνει με παραμέτρους που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνουν διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, οικονομικές αναλύσεις κόστους-ωφέλειας καθώς και σχετικά χρονοδιαγράμματα. Το κάθε σενάριο μελετάται με μεγάλη προσοχή από τους αρμόδιους φορείς και στη βάση λεπτομερών οικονομοτεχνικών μελετών που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, θα προκριθεί η βέλτιστη λύση.

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, για την αυτόνομη ανάπτυξη της Κρήτης υπάρχουν δύο σενάρια:

  1. Η ηλεκτροδότηση με πετρέλαιο και ΑΠΕ ισχύος 355MW- το κόστος για αυτή την περίπτωση ανέρχεται σε περίπου 9,4 δις ευρώ σε βάθος τριακονταετίας και
  2. Η ηλεκτροδότηση με φυσικό αέριο και ΑΠΕ ισχύος 355MW - το κόστος για αυτή την περίπτωση ανέρχεται σε περίπου 8,4 δις ευρώ σε βάθος τριακονταετίας.

Μέσω της διασύνδεσης, τα τρία σενάρια είναι :

1. Το Σενάριο Α προβλέπει τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, με έναν

υβριδικό σύνδεσμο μήκους 370km, ο οποίος θα εκκινεί από την Κορακιά, θα φτάνει με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 250km έως τη Μονεμβασιά και θα συνεχίζει με εναέρια Γ.Μ. μήκους 120km μέχρι το μελλοντικό ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Το κόστος για αυτή τη διασύνδεση ανέρχεται σε περίπου 7,5 δις ευρώ.

2. Το σενάριο Β προβλέπει τη διασύνδεση της Κρήτης με ΚΥΤ της Αττικής

(πιθανώς ΚΥΤ Αχαρνών) με έναν υβριδικό, ο οποίος θα εκκινεί από την Κορακιά και θα φτάνει με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 380km στην Αττική, όπου θα συνδέεται με κατάλληλο υπόγειο καλώδιο ή εναέρια Γ.Μ. με ΚΥΤ της Αττικής. Το κόστος για αυτή τη διασύνδεση ανέρχεται σε περίπου 8 δις Ευρώ.

3. Το Σενάριο Γ προβλέπει τη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική και την Πελοπόννησο σε δύο στάδια, με δύο απλούς συνδέσμους. Ο 1ος σύνδεσμος θα εκκινεί από την Κορακιά και θα φτάνει με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 380km στην Αττική, όπου θα συνδέεται με κατάλληλο υπόγειο καλώδιο ή εναέρια ΓΜ. με ΚΥΤ της Αττικής (πιθανώς ΚΥΤ Αχαρνών). Ο 2ος σύνδεσμος, ο οποίος προβλέπεται να εγκατασταθεί σε 2ο στάδιο, ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης και την πορεία των επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ, θα εκκινεί από Β.Δ. σημείο της Κρήτης (κοντά στα Χανιά), θα φτάνει με υποβρύχιο καλώδιο μήκους 250km έως τη Μονεμβασιά και θα συνεχίζει με εναέρια Γ.Μ. μήκους 120km μέχρι το μελλοντικό ΚΥΤ Μεγαλόπολης.

Το κόστος για αυτή τη διασύνδεση ανέρχεται σε περίπου 8,4 δις ευρώ.

Γενικά η Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα είναι συμφέρουσα έναντι της αυτόνομης ανάπτυξης. Εάν όμως ληφθεί υπόψη ότι τουλάχιστον μέρος της σχετικής δαπάνης, που αφορά το υποβρύχιο καλώδιο DC ή/και τις απαιτούμενες ενισχύσεις του δικτύου του νησιού, ενδέχεται να αναληφθεί από άλλες πηγές (επενδυτές ΑΠΕ, Εθνικοί και/ή Κοινοτικοί πόροι), η οικονομικότητα καθίσταται σαφέστερη και αυξάνεται περαιτέρω αν συνεκτιμηθούν τα περιβαλλοντικά και λοιπά πλεονεκτήματα.

Σε περίπτωση κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από τον Κύριο του Συστήματος ή το ΔΕΣΜΗΕ, προωθείται η δυνατότητα συγχρηματοδότησης του έργου από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, δεδομένου ότι αποτελεί το πρώτο βήμα για την διασύνδεση της Ευρώπης με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου – Βορείου Αφρικής στα πλαίσια του «Μεσογειακού Δακτυλίου».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!