ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, δήλωση στοιχείων παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών για το προηγούμενο έτος 2015, είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα των ζωοτροφών.

Περιλαμβάνονται τα παρασκευαστήρια ζωοτροφών, οι έμποροι πρώτων υλών και σύνθετων ζωοτροφών, οι κυλινδρόμυλοι και οι μεταφορικές εταιρείες.

Η δήλωση είναι υποχρεωτική βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τον υπολογισμό των ανάλογων τελών που πρέπει να καταβληθούν.

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν υποβάλουν δήλωση στοιχείων παραγωγής και δεν καταβάλουν τα ανάλογα τέλη, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23 του νόμου 4235/2014.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2016 και η προθεσμία καταβολής των τελών στις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση