Φυσιολατρικός τουρισμός στη Βόλβη: Διακοπές, αποδράσεις και επαφή με τη φύση όλο τον χρόνο

Η καταπολέμηση της τουριστικής εποχικότητας παράλληλα με την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η αποφυγή των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αποτέλεσαν κάποιες από τις παραμέτρους οι οποίες λήφθηκαν υπόψιν, κατά την επιλογή του μοντέλου του φυσιολατρικού τουρισμού από τους τοπικούς φορείς του δήμου Βόλβης.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, “Φυσιολατρικός τουρισμός είναι ένας όρος που αντανακλά διάφορα στοιχεία των λεγόμενων «εναλλακτικών» μορφών τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός, ο τουρισμός περιπέτειας, ο βιώσιμος τουρισμός ακόμη και ο πολιτισμικός τουρισμός” (1). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNTWO), ως βιώσιμος ή αειφόρος τουρισμός νοείται “Ο τουρισμός ο οποίος λαμβάνει πλήρως υπόψιν τις τρέχουσες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας” (2).

Διαβάστε: Mountain bike στο Σέιχ Σου, kite surf στη Βόλβη και πεζοπορία στον Όλυμπο

Γιατί όμως βιώσιμος φυσιολατρικός τουρισμός στον δήμο Βόλβης; Διαθέτοντας ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζει βουνό, θάλασσα, λίμνη, ποτάμια και δάσος, ενώ στα όρια του βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικού υδροβιότοπους της περιοχής, η ομώνυμη λίμνη Βόλβη. Πρόκειται για τη δεύτερη σε μέγεθος φυσική λίμνη της Ελλάδας, με μέγιστο βάθος περίπου τα 23,5 μ. και με έκταση περίπου 68.000 στρέμματα. Επιπλέον, ο Ρήχειος ποταμός, συνδέει τη λίμνη με το δυτικότερο τμήμα του Στρυμονικού κόλπου, ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την ιχθυοπανίδα του.

Ο δήμος Βόλβης, ως πιλοτική περιοχή στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ έργο INTERREG MEDSUSTOWNS”, θέλοντας να αξιοποιήσει όλα τα παραπάνω στοιχεία, μέσω του έργου και με τη βοήθεια των τοπικών φορέων της περιοχής, δημιούργησε ένα τριήμερο τουριστικό πακέτο, έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος τα οποία έχουν εντοπιστεί στα όριά του. Το τουριστικό πακέτο περιλαμβάνει προτάσεις προς μελλοντικούς επισκέπτες της περιοχής, έχοντας ως αφετηρία είτε την πόλη της Θεσσαλονίκης, είτε οποιαδήποτε άλλη πόλη βρίσκεται σε αντίστοιχη απόσταση από αυτήν, με στόχο τη γνωριμία των επισκεπτών με τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

Διακοπές, αποδράσεις και επαφή με τη φύση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου

*