Κίνητρα για νέες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας ζητεί ο ΣΕΒ

«Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την προσδοκώμενη πορεία εξόδου της χώρας μας από την κρίση και δεν αφορά μόνο στην οικονομική σκοπιά, όπως στη βιωσιμότητα του χρέους, όπως συχνά αναφέρεται τελευταία, αλλά συνολικά στο τρίπτυχο Κοινωνία-Οικονομία-Περιβάλλον», είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Γιάννης Πανιάρας, μιλώντας στο Sustainability Summit που διοργάνωσε ο Economist, σημειώνοντας, ακόμη, ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για τη χώρα μας.

Ο κ. Πανιάρας αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, όπως είναι η Κλιματική Αλλαγή, η Κυκλική Οικονομία και η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε. (SDGs), τονίζοντας ότι το Συμβούλιο συμμετέχει ενεργά στην υλοποίησή τους.

Σημείωσε ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την ανάθεση της διαχείρισης του σημαντικού έργου της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για τα SDGs, στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού του κυβερνητικού έργου.

Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία αναθεώρησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-2030.

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι μέσω του ΣΕΔΕ θα πρέπει να προάγεται η μείωση των εκπομπών CO2, με τρόπο δίκαιο, ώστε να διαφυλάσσεται η ανταγωνιστικότητα κρατών σαν την Ελλάδα, οι οποίες λόγω γεωγραφικής θέσης είναι εκτεθειμένες στον επιχειρηματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Επίσης, σημείωσε ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, καθώς και για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη πως το 40% της ενέργειας στην Ελλάδα καταναλώνεται σε κτίρια, η στήριξη μέτρων εξοικονόμησης ενεργείας θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2, τονώνοντας ταυτόχρονα την οικονομία.

Τέλος ο κ. Πανιάρας αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την εκπόνηση ειδικής μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στη χώρα μας, η οποία και ανέδειξε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες αλλά και τις ρυθμιστικές δράσεις που απαιτούνται για τη μετάβαση της χώρας μας στο νέο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο, που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άμεσα και έμμεσα κίνητρα της τάξης των 5 δισ. ευρώ.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Πανιάρας οριοθέτησε συνολικά τις ευθύνες και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης σημειώνοντας ως αναγκαίες την καινοτομία, για την ανάπτυξη και προσαρμογή σε νέα παραγωγικά και καταναλωτικά μοντέλα, τον ουσιαστικό διάλογο με όλους τους συμ-μετόχους και τη συνεργασία σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να προσαρμοστεί και αυτή στα νέα δεδομένα.

Από την άλλη, σημείωσε ότι το κράτος θα στηρίξει την Βιώσιμη Ανάπτυξη αν επιταχύνει την υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων της χώρας μας, μέσω ενός μακροπρόθεσμου, σταθερού σχεδιασμού, που θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη για επενδύσεις στα νέα παραγωγικά/καταναλωτικά μοντέλα, στηρίζοντας συγχρόνως τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα και διασφαλίζοντας την πιστή εφαρμογή των νόμων, υπερθεματίζοντας ότι η «η παρανομία δεν υπονομεύει μόνο τους συνεπείς, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτή καθ' αυτή».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση